Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Arkitekt i Vestland

Formidlede anbud
 • 0
  Siste år
 • 0
  Siste 3 mnd
 • 0
  Aktive nå
Vestland
Avsluttet

Konsulenttjenester: konseptvalgutredning (kvu) for regionpakke bergen

Statens vegvesen Region vest, ber om tilbud på konsulenttjenester i arbeidet med konseptvalgutredning (kvu) for Regionpakke Bergen. Arbeidet vil starte umiddelbart ved tildelt kontrakt (nov 2009) og pågå kontinuerlig tom. Juni 2010. Tjenestene gjelder i hovedsak:
1. Sekretærfunksjon for prosjektgruppen. Dette inkluderer jevnlig møtevirksomhet og utforming av samlet kvu-rapport med vedlegg (ferdig til sommeren 2010).
2. Konseptutvikling og gjennomføring av "konseptanalyse" (alternativanalyse), inkl samfunnsøkonomisk analyse og usikkerhetsanalyse, etter gjeldende veiledere, retningslinjer og god praksis for kvu (i byområder).
3. Finansieringsanalyse. Som del av konseptanalysen skal det gjennomføres en analyse der investeringskostnader, finansieringsmuligheter og alternative finansieringsformer vurderes for de aktuelle konseptene.
? Det bes om tilbud på (inntil) 1. 500 timeverk inkl. (netto) møtetid.
? Reisetid og reiseutlegg ifb. Med møter i Bergen prises separat.
? Oppdraget faktureres etter medgått tid
? Statens vegvesen ønsker en kontraktspart. Samarbeid mellom flere konsulentmiljøer ønskes velkommen, og skal da organiseres med en hovedleverandør og underleveranser som er Statens vegvesen uvedkommende i forhold til kontrakt og fakturering.
Anbud id:
62678
 • Sted:
  Bergen
 • Registrert:
  Tirsdag 25. August 2009