Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Anleggsgartner, Arkitekt, Betong, Elektriker, Entreprenør, Maskinentreprenør, Snekker, Riving i Vestland

Formidlede anbud
 • 84040
  Siste år
 • 14664
  Siste 3 mnd
 • 5720
  Aktive nå
Vestland
Avsluttet

Kulvert Idrettsvegen

Belysning i og rundt kulvert skal være lik eller betre enn skildra i anskaffingsdokumenta. Det må påreknast handtering av både høgspent- og lågspentkablar i grunnen, samt forsiktigheit i samband med arbeid innanfor tryggleikssone til høgspent luftleidning. Entreprenør er sjølv ansvarleg for å hente inn naudsynt informasjon og tilpasse anna infrastruktur som er i berøring med anlegget.Idrettsveien og Smålonane skal ikkje stengast i anleggsperioden, og det må oppretthaldast fri og sikker ferdsel for mjuke trafikantar. Danielsen barne- og ungdomskole samt Straume Idrettspark er særs nærliggande, og det må difor leggjast til rette for born og unge. Øygarden kommune har inngått avtaler med grunneigarar i området for omlegging av midlertidig vegtrasé ved gjennomføring av prosjektet. Løysningforslag er vedlagt i del i vedlegg 8.  Området skal tilbakeførast som del av kontrakten.Det ligg vass-, spill- og overvassrøyr langs Idrettsveien pr. dags dato. Desse vart lagt om i eit tidlegare prosjekt for å unngå konflikt med ny kulvert. Øyvar AS må involverast for avklaring på eksisterande situasjon.

Anbud id:
776617
 • Sted:
  Øygarden
 • Registrert:
  Tirsdag 4. Januar 2022

Lignende oppdrag i Vestland

6 anbud