Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Arkitekt i Vestland

Formidlede anbud
 • 0
  Siste år
 • 0
  Siste 3 mnd
 • 0
  Aktive nå
Vestland
Avsluttet

Lonaleitet fortau

Prosjektering av fortau i Lonaleitet
Arbeidene omfatter utarbeidelse av komplett byggeplan:
? Befaring og innhenting av opplysninger om gjeldende forhold
o Offentlige og private VA-ledninger
o Kabler og linjer
o Veglys
o Skilting / oppmerking
? Innmåling av eksisterende terreng
? Plantegning og lengdeprofil i målestokk 1:500
? Normalprofil
? Tverrprofiler i målestokk 1:100
? Detaljtegninger (SF-kum/ rekkverk)
? Skilt- / oppmerkingsplan
? Utsettingsdata
? BKK skal utføre vurdering av eksisterende vegbelysning / eventuell prosjektering av ny belysning. Den prosjekterende skal levere levere plantegning til BKK.
? Tilbudsbeskrivelse: NS3420 ? teknisk beskrivelse. Generell del leveres av Samferdselsetaten.
? Tilbudsbefaring / referat.
Detaljer:
? Det skal bygges fortau i Lonaleitet fra Londalen til Lone skole ca 220 m.
? Fortauskanten skal utføres som 16 cm høy profilstøpt betongkant.
? Spesielle tiltak: Fortauet skal tilrettelegges slik at det egner seg godt for en svaksynt / blind person.
Byggeplanene skal utføres ihht. Håndbok 017 og 018. Avvik skal godkjennes spesielt. Krav stilt ved plangodkjenning, og under utførelse skal etterkommes. Vi kommer tilbake til hvor mange sett tegninger og beskrivelse som skal kopieres opp, for utsendelse til entreprenører.
Det skal også utarbeides besrkrivelse for tilrettelegging for blind person i krysset Londalen - Londalsflaten. Det skal her legges taktile heller.
Vedlegg: Kartutsnitt
Anbud id:
65248
 • Sted:
  Bergen
 • Registrert:
  Onsdag 16. September 2009

Lignende oppdrag i Vestland

2 anbud
 • Fasadetegning
  Skal søke om å bygge ut 23m2. Skal lukke igjen eksisterende carport og gjøre dette om til bruksareal under eksisterende tak konstruksjon. Ønsker tegningsgrunnlag å legge ved byggesøknad. Fasade og pla...
  • Bergen
  • Fredag 30. September 2022
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Entreprenør
  • Snekker
 • Ønsker pristilbud på arkitekt
  Totalrenovering av enebolig i Bergen. Byggeår 1972, 250 m2.
  • Bergen
  • Søndag 25. September 2022
  • Arkitekt