Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Snekker, Entreprenør, Arkitekt, Betong, Murer, Maskinentreprenør, Taktekker, Anleggsgartner, Stålarbeider, Maler i Agder

Formidlede anbud
 • 60270
  Siste år
 • 11500
  Siste 3 mnd
 • 3980
  Aktive nå
Agder
Avsluttet

Ny fotballhall på Hortemo

Bygning Bygningen skal tilfredsstille gjeldende regelverk og standarder for prosjektering og utførelse, herunder dimensjonering for jordskjelv.Det er forutsatt at fotballhallen oppføres med bæresystem av søyler og fagverk i stålkonstruksjoner.Betongkonstruksjoner forutsettes utført med lavkarbo-betong.Grunn og fundamenter Det er utført grunnundersøkelse av Multiconsult. Det er konkludert med at bygningen kan direktefundamenteres. Det forutsettes at fundamenter utføres av plasstøpt betong.Det forutsettes videre at det etableres ringmur av plasstøpt betong rundt bygningen.Hvor det etableres avstivingsfagverk må det påses at fundamenter og ringmur har tilstrekkelig tyngde for å motstå løft.Under kunstgresset etableres det en overbygning som angitt i kunstgressboka utgitt av kulturdepartementet.Bæresystem og avstivning Det er forutsatt et bæresystem med søyler av H-profiler i stål og fagverk av stålprofiler som spenner over hele hallen.Det er videre forutsatt at bygningene avstives med vertikale fagverk/vindkryss ved ytterveggene. Omramming for åpninger i fasaden etableres med stålprofiler.Det tas også med i prisen omramming for framtidige åpninger i fasaden, denne prisen spesifiseres i egen post.Stålkonstruksjonene må ha brannmotstand som angitt av branntekniker.Yttervegger Yttervegger er tenkt utført med isolerte stålelementer, se ARK-kapittel for nærmere beskrivelse. Nederst del av veggene forutsettes utført som brystningselement av prefabrikkerte sandwich-elementer i betong.Dekker Gulv i 1.etg.:Mellom akse 1 og 2 utenfor sikkerhetssonen etableres det 100 mm gulv på grunnen. I lageret stålglattes overflaten. I øvrige arealer gis gulvet en overflatebehandling egnet for belegg.Dekker:Mesanindekket utføres som plasstøpt betongdekke eller elementer egnet for utkraging. Over dekket legges trinnlydplate og påstøp. Brann og lydkrav må oppfylles.Yttertak Det velges takkonstruksjon som tilfredsstiller brannkrav og krav til isolasjon.Veier og plasser Veier og plasser opparbeides i henhold til veinormalen for Kristiansand Kommune for Atkomstvei/p-plass.

Anbud id:
800012
 • Sted:
  Risør, Grimstad Arendal, Kristiansand, Lindesnes, Farsund, Flekkefjord, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Åmli, Iveland, Evje Og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Vennesla, Åseral, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal  Vis alle
 • Registrert:
  Onsdag 11. Mai 2022

Lignende oppdrag i Agder

6 anbud