Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Taktekker, Entreprenør, Murer, Snekker i Viken

Formidlede anbud
 • 99028
  Siste år
 • 18472
  Siste 3 mnd
 • 4044
  Aktive nå
Viken
Avsluttet

NY KONKURRANSE Byggentreprenørtjenester, rammeavtale

Maksimal volum for hele kontraktsperioden på 4 år:
Lier kommune, Lier Eiendomsselskap KF og Lier kirkelige fellesråd: 80 MNOK eks. mva.
Øvre Eiker kommune og Øvre Eiker kommunale eiendom KF: 30 MNOK eks. mva.
Av estimert totalverdi inngår all tiltransport, underentreprenør og materiell.
Oppdragsgiver har en ensidig opsjon for å utvide rammeavtalens maksimale volum med 20 % uten at det medfører en vesentlig endring av rammeavtalen.
For en beskrivelse av deltagere i anskaffelsen, se punkt 1.1.1.
For nærmere informasjon viser vi til anskaffelsesdokumentene.
Endringsklausul
Oppdragsgiver har en ensidig opsjon for å utvide rammeavtalens maksimale volum på 110 MNOK,- eks mva med 20% uten at det medfører en vesentlig endring av rammeavtalen.
Deltilbud
Det gis anledning til å gi tilbud innen en eller flere geografiske soner. Det kan ikke gis deltilbud innen den enkelte sone, og ei heller alternative tilbud.
Geografisk soneinndeling:Sone 1 Lier kommune, Lier Eiendomsselskap KF og Lier kirkelige fellesråd: 80 MNOK eks. mva.Sone 2 Øvre Eiker kommune og Øvre Eiker kommunale eiendom KF: 30 MNOK eks. mva.
Det skal inngås parallelle rammeavtaler med inntil 3 leverandører i hver sone.
Rammeavtale
Rammeavtaleforholdene vil bli regulert av kontraktsvilkår som vil følge av mal for rammeavtale. Se Vedlegg 2 Kontraktsformular for rammeavtale.
For enkeltoppdrag vil det i tillegg inngås spesifikke avropskontrakter. Disse avropskontraktene vil bli basert på tildelingskontrakter for NS 8406 og NS 8407. Tildelingskontrakt for NS 8407 er tilpasset for bruk i mindre prosjekter. Se Vedlegg 3 Kontraktsformular NS 8406 og Vedlegg 4 Kontraktsformular NS 8407.
Ved mindre oppdrag vil det ikke bli signert eget kontraktdokument, men det forutsettes at kontraktsvilkår i kontraktsformular NS 8406 er gjeldende. Dette gjelder når det gjennomføres avrop gjennom oppdragsgiverens FDV-system eller på annen måte som oppdragsgiver bestemmer.
Rammeavtalen vil ha en varighet på maksimalt fire år.
Rammeavtalen forlenges automatisk. Varsel om at oppdragsgiver ikke ønsker å forlenge skal gis skriftlig senest 3 (tre) måneder før rammeavtalen utløper.
Det skal inngås parallelle rammeavtaler med inntil 3 leverandører i hver sone.
Oppdragsgiver forventer at tilbyder setter seg inn i avtalebestemmelsene og gjør nødvendige avklaringer internt slik at man er klar til å signere kontrakten dersom man blir tildelt kontrakt.
Anbud id:
770930
 • Sted:
  Øvre Eiker, Lier
 • Registrert:
  Mandag 29. November 2021

Lignende oppdrag i Viken

6 anbud