Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Ny konkurranse Kjøp og leasing av datamaskiner og nettbrett inklusive tilbehør, rammeavtale i Viken, Vestfold og Telemark

Formidlede anbud
 • 0
  Siste år
 • 0
  Siste 3 mnd
 • 0
  Aktive nå
Viken, Vestfold og Telemark
Avsluttet

Ny konkurranse Kjøp og leasing av datamaskiner og nettbrett inklusive tilbehør, rammeavtale

Rammeavtalen omfatter ikke AV-utstyr (Prosjektorer, «smartboards» og møteromsskjermer), nettverkskomponenter, servere, programvare, tonere/blekk til oppdragsgivers eksisterende multifunksjonsmaskiner og mobiltelefoner siden Viken Vest Innkjøpssamarbeid har egen avtale på disse. I tillegg er kjøp, leasing eller leie av brukt utstyr unntatt fra rammeavtalen.
For en beskrivelse av deltagere i anskaffelsen, se punkt 1.1.1.
Anskaffelsen er estimert til å være over EØS-terskelverdi. Estimatet er ikke bindende for oppdragsgiver. Behovet er usikkert. Historisk sett har oppdragsgiver handlet for NOK 41.000.000,- eks mva det siste året. Volumet vil i avtaleperioden være avhengig av blant annet oppdragsgivers behov, aktiviteter, budsjettsituasjon og andre rammefaktorer. Strategisk prising kan påvirke kjøpsbildet, markedssensitive produkter som kan påvirkes av valutaendringer og avgifter, endrede behov og standardisering i løpet av en avtaleperiode på 6 år. Flere av kommunene har forskjellige sykluser for å bytte ut eksisterende nettbrett og pc-er i løpet av de nærmeste årene.
Leasing: 20.500.000,- eks mva for de neste 3 årene for Øvre Eiker kommune, Kongsberg kommune, Nore og Uvdal kommune, Sigdal kommune, Modum kommune og Hjartdal kommune. Tilbyder må påregne at noen kommuner som kjøper volummodeller i dag vil kunne gå over til leasing i kontraktsperioden.
For nærmere informasjon viser vi til anskaffelsesdokumentene.
Deltilbud/grupper
Oppdragsgiver har delt opp oppdraget i flere grupper, jfr. FOA § 19-4.Det er tillatt å levere tilbud i en og flere grupper.
Gruppe 1. KjøpGruppe 2. Leasing
Rammeavtale for kjøp
Rammeavtalen har en varighet fra og med 2021-09-13til og med 2023-09-12 med mulighet for oppdragsgiver til ytterligere forlengelse i inntil 4 år, med 1 år av gangen.
Deltakerne arbeider dedikert med standardisering av IKT-utstyr på forskjellige måter. For å lykkes med dette er det viktig at lengden på en eventuell rammeavtale er minimum 6 år for å skape forutsigbarhet i forhold til de løsninger den enkelte kommune velger (produktsortiment). Innkjøpstrategiene har ofte en lengre tidshorisont enn 4 år og derfor vil denne rammeavtalen ha en lengde på 6 år, jfr. FOA § 26-1 (4).
Den enkelte samkjøpspart har anledning til å tre ut av avtalen etter 2 år. En eventuell oppsigelse iht. kontrakten, meddeles av Viken Vest Innkjøpssamarbeid ved kontraktsforvalter på vegne av den enkelte samkjøpspart.
En eventuell reduksjon av leveransens omfang vil ikke medføre erstatningsplikt.
Oppdragsgiver vil inngå avtale med 1 –en- leverandør.
Rammeavtale for leasing
Rammeavtalen har en varighet fra og med 2021-09-13til og med 2023-09-12 med mulighet foroppdragsgiver til mulighet for oppdragsgiver til ytterligere forlengelse i inntil 4 år, med 1 år av gangen.
Deltakerne arbeider dedikert med standardisering av IKT-utstyr på forskjellige måter. For å lykkes med dette er det viktig at lengden på en eventuell rammeavtale er minimum 6 år for å skape forutsigbarhet i forhold til de løsninger den enkelte kommune velger (produktsortiment). Innkjøpstrategiene har ofte en lengre tidshorisont enn 4 år og derfor vil denne rammeavtalen ha en lengde på 6 år, jfr. FOA § 26-1 (4).
Den enkelte samkjøpspart kan velge å tre ut av avtalen når 12 måneder har passert eller ved hver nyforlengelse. Dersom det er aktuelt vil oppsigelse formelt meddeles av Kontraktsforvalter i Viken VestInnkjøpssamarbeid.
En eventuell reduksjon av leveransens omfang vil ikke medføre erstatningsplikt.
Oppdragsgiver vil inngå avtale med 1 –en- leverandør.
Anbud id:
762792
 • Sted:
  Kongsberg, Ringerike Hole, Flå, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, Krødsherad, Modum, Øvre Eiker, Lier, Flesberg, Rollag, Nore Og Uvdal, Notodden, Tinn, Hjartdal  Vis alle
 • Registrert:
  Søndag 24. Oktober 2021

Lignende oppdrag i Viken, Vestfold og Telemark

6 anbud