Betong, Brønnboring, Entreprenør, Murer i Oslo

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

4765 Siste år
3830 Siste 3 mnd
113 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Nybygg - enebolig oslo

Registrert Dato: Mandag 22. Oktober 2012

ENEBOLIG, KORALLVEIEN - MALMØYA

20. GENERELT
Det står et hus på tomten i dag som vil være fjernet når byggearbeidene tiltar. Riving og
bortkjøring av grunnmur og pipe skal medtas av totalentreprenør.
Byggherre er fleksible på oppstart, dette kan styres for å få en mest mulig gunstig pris.
Bygges iht TEK 10
Valgt entreprenør skal ha rollen som totalentreprenør og dekke alle fag inkl. dimensjonering
og statikk.
Arkitekt vil stå som ansvarlig prosjekterende for arkitektur og ansvarlig søker.
Ved igangsettelse er det ønskelig at totalentreprenør overtar rollen som ansvarlig søker.
I tilbudet skal alle materialer medtas bortsett fra, kjøkkeninnredning, garderobeskap,
baderomsinventar og bokhyller mm som leveres av oppdragsgiver.
Alle masser skal godkjennes av entreprenør før kontraktinngåelse og er endelige.
Eventuelle arbeider som kommer som tillegg/fradrag vil bli justert i forhold til oppgitte
enhetspriser der det er enhetspriser. Timepriser gjelder der det ikke er enhetspriser.
Bortkjøring av alt avfall skal medtas i tilbudet.
Alle arbeider skal utføres iht. Norsk standard.
All rigg/stillas/drift/administrasjon skal medtas i tilbudet.
Dersom tilbudet med vedlegg ikke er komplett beskrevet, skal prisene regnes som komplett
levert i henhold til Norsk standard og god håndverksskikk samt baderom i henhold til
våtromsnormen.
Det skal lages forslag til en gjennomføringsplan der tilbyder bl.a. lister opp momenter som
kan være med på å holde kostnadene nede. Dette kan bl.a. være forslag til egeninnsats. Inndeling i etapper med mer. Det ønskes også at det oppgis timepriser på hhv faglært og ufaglært arbeidskraft.
Planer «A22 Planer 1-50» skal legges til grunn for prising.
Det ønskes at kostnader for følgende poster fremgår entydig av tilbudet:
1. Grunnarbeider inkl gulv på grunn, radonsperre, fundament og drenering.
2. Boring av energibrønn inkl levering og montering av vann/vann varmepumpe.
3. Bygging av vegger mm ihht tegning «A22-103 2. etasje» kontra «A22-104 2. etasje enkel»
21. GRUNN OG FUNDAMENTER
Antatt fundamentering på fjell av typen malm.
Dekke på grunn med 200mm trykkfast isolasjon på drenerende masser, radonsperre , grunnmur i valgfri utførelse.
Garasje skal ha stålglattet betong med fall utover.
Utvendig tilbakefylling med gode drenerende masser i 1 meters bredde rundt huset. Drensledning legges rundt hele fundament. NBI 523.127
Det skal legges radonduk med forskriftsmessig utlufting under hele huset jfr NBI 520.706. Utvendig trapp langs garasje utføres i kostet betong.
Øverste del av varmekabler i oppkjørsel må demonteres og reetableres, dette skal medtas i tilbud. Ved overlevering av huset skal terreng være planert, reetablering av gressplen medtas.
Terreng rundt hus skal etableres med fall fra fasadeliv.
filter//arkitekter as

Vannbåren varme i oppholdsrom i alle rom med unntak av våtrom. Overkant ferdig gulv likt i alle rom.
Alle gulv skal ha påstøp med topcoat som sikrer slitestyrke og enkelt renhold, bortsett fra bad 1 som skal ha fliser.
Bruttoareal underetasje: 94m2 Bruttoareal garasje: 32m2
25. GULV OG ETASJESKILLERE
Ytong dekkelementer el. tilsv. Hvis ønskelig kan det prises inn trebjelkelag mellom 1. og 2. etasje. Dekke plan 1, påstøp med vannbåren varme,klargjortfor legging av 20mm heltregulv.
Dekke plan 2 (ikke vannbåren varme),sparklet og klargjort for legging av 20mm heltregulv. Ved valg av trebjelkelag skal det avsluttes med gulvspon, klargjort for legging av 20mm heltregulv.
Trinnfri adkomst fra stue til balkong og terrasse mot sør og vest.
Gulvareal (utsparing for trapp er trukket ut): Underetasje: 79m2
1.etasje: 80m2
2.etasje: 74m2
26. TAKKONSTRUKSJON/YTTERTAK
Tekkes med sink, type PlannjaTrend, el tilsvarende produkt. Takkonstruksjon skal optimaliseres med tanke på minst mulig byggehøyde.
Himlinger
-Dekkelementer støvbindes på underside og lektes ned med 48mm for montering av himling. -Generell himling: Gips, sparklet og malt.
-Trehimling, omfang angitt på himlingsplan:
Spaltepanel 70x13mm gran (hvitoljet) med 8 mm spalte i himling med overliggende sort duk og 50mm isolasjon.
-2. etasje skal ha skrå slett hvitmalt himling.
-Himling ved inngangsparti og over balkong/terrasse skal ha panel som vegg.
23. YTTERVEGGER
Huset skal bygges i isolerblokk med U-verdi på 0,18 eller bedre.
Alternativer kan være: Ytong, Sundolitt, Weber, Jackon eller annet godkjent materiale.
Utvendig mørkegrå puss, Alseco el. likeverdig.
Vegger som er angitt med trekledning skal ha stående ubehandlet 70mm kledning i kjerneved av furu.
Nødvendig innsekt/dyresperre monteres i åpninger for luftesjikt.
-Om ønskelig kan entreprenør gi alternativ pris på å oppføre hele huset i tradisjonelt bindingsverk. Evt konstruksjon med Rockwool Flexi A plate.
Vinduer
Alle vinduer skal leveres med 3-lags energiglass, total U-verdi maks 1,0 W/m2K,innadslående.

Trekarmer innvendig og utvendig uten profilering. Beiset naturfarge utvendig, malt mørkegrå innvendig.
Sikkerhetsglass i alle innvendige glassfelt og vinduer med lavere brystningshøyde enn 700mm. Alle utvendige og innvendige smyg skal pusses.
Innvendige bunnsmyg utføres med 20mm heltre eik.
Barnesikring på vinduer med fallhøyde. Utvendig sikring av vinduene mot sør i 2. etasje i form av glass montert i utvendig smyg.
Det skal medtas 1 stk enkelt fastkarmvindu i garasje, størrelse 390mm x 1890mm.
Ytterdører
Ytterdører (karm og dørblad) i stående trepanel med bredde på 50mm, beiset som vinduer. Omfang iht. plantegninger og skjema. Kvalitet som dørfabrikken Vatnestrøm el tilsvarende. Ytterdører skal ha fingerlås.
Garasjeport, automatisk leddport. Sortmales og kles med liggende 70mm sortbeiset trepanel med spalte på 10mm.
Blikkenslagerarbeid
Alt beslagsarbeide skal utføres i forpatinert sink. Beslag ifm vinduer, mot mark, takgjennomføringer, ,takrenner og nedløp. Kanaler og gjennomføring for kjøkkenvifte medtas.
24. INNERVEGGER
Innervegger utføres i Ytong blokk el. tilsv. 100mm. Lettvegger kan settes opp som bindingsverk hvis ønskelig. Alle overflater skal sparkles og males med egnet maling og fremstå som slette.
Fliser på alle baderomsvegger og baderomsgulv (100 x 100 mm), sentreres på vegg – det skal legges inn materialkost for flis på kr. 300,- og legging, fuging og silikon medtas i totalpris. Differanse på endelig valgte fliser avregnes.
Innerdører
Massive innvendige slagdører og skyvedører iht. plantegninger.I hovedsak terskelfrie. Overflate i oljet eikefineår. Karm og evtterskel i eik. Karm leveres i veggtykkelse + 15mm. Skruehull proppes med eik som avsluttes flush med karm. Dempelist i karm.Kvalitet som Knudsen dørfabrikk el tilsvarende. Hengsler i rustfritt stål, vridere: Randi line.
27. FAST INVENTAR
Kjøkkeninnredning i U. etasje og 1. Etasje blir levert og montert av byggherre. Elektriske punkter/kontakter samt vann- og avløp skal medtas.
Garderobeskap og bokhyller
Bestilles/koordineres av byggherre i sin helhet.
28. TRAPPER / REKKVERK / BALKONG
Trapper
Trapp og rekkverk iht. tegninger. Opptrinn og inntrinn utføres sammenhengende i heltre eik, ingen trappenese. Spunset utførelse, spunsing flush med overflate. Underliggende vange.
Vegg sentralt i trappeøye, avsluttes med heltre eik 1m over fg i 2.etasje.
Enkel håndløper på vegg begge sider i heltre eik, ø50mm på pinnebeslag av stål.

Balkong/terrasse sør og vest for huset:
Terrassedekke i rillete terrassebord fra Kebony el. tilsv, dim 28 x 120mm.
Rekkverk på balkong mot sør utføres som tett brystning til 400mm over FG, deretter galvanisert og pulverlakkert rekkverk i 10x40mm stål til høyde 1m over FG.
Inngangsparti:
Heldekkende rist i galvanisert stål lagt i betongbrønn. Rist skal være oppdelt slik at det er mulig å løfte for renhold.
31. SANITÆR
Vannrør legges skult med rør i rør opplegg. Avløpsrør av støpejern. Varmtvannsbereder på 300 liter plasseres i teknisk rom.
Det skal tas med 2stkfrostsikre utvendige vannpunkt.
Tegninger med plassering av rør i rør skap og inspeksjonsluker skal forelegges Byggherre/ARK for godkjenning.
Baderomssluk skal ligge mot vegg, være rektangulære av typen Unidrain el likeverdig. Sluk under badekar, inspeksjonsluke i front.
Opplegg til alt inntegnet utstyr skal medtas.
Bad 2.etasje:
WC: Ifoå sign art
Innebygget emaljert badekar, størrelse 1400x700mm Byggherre leverer baderomsutstyr utenom WC og badekar. Montering av utstyr som er vist på tegning skal medtas.
Bad 1, U. etasje:
WC: Ifoå sign art
Byggherre leverer baderomsutstyr utenom WC. Montering av utstyr som er vist på tegning skal medtas.
Bad 2, U. etasje:Her skal det kun forberedes for bygging av fremtidig bad.
Gjestetoalett 1. etasje:
WC: Ifoåsign art
Byggherre leverer baderomsutstyr utenom WC. Montering av utstyr som er vist på tegning skal medtas.
32. VARME
Vannbåren varme i U. etasje og 1. etasje, bortsett fra våtrom som skal ha varmekabler.
Det legges opp rørstusser for senere montasje av vegghengt radiator i oppholds- og soverom i 2. etasje. Det skal også legges opp rør til montasje av en stk radiator i garasje.
Det skal bores energibrønn og leveres med varmepumpe, vann til vann – plasseres i teknisk rom. Tegninger med plassering av rør i rør skap og inspeksjonsluker skal forelegges Byggherre/ARK for godkjenning.
Det ønskes opsjonspris på å dimensjonere anlegget til å levere varme i oppkjørsel med glykose.
Det ønskes også opsjonspris på legging av disse rørene i oppkjørsel.36. LUFTBEHANDLING
Balansert ventilasjon i alle rom, aggregat med gjenvinner ihht TEK 10 plasseres i teknisk rom. Ventiler skal ligge flush med vegg, type TLK fra Auranor el. tilsvarende.
Tegninger av kanalføring og ristplassering skal forelegges Byggherre/ARK for godkjenning. Det ønskes separat pris på montasje av kjølebatteri på aggregat.
41. ELEKTRISK ANLEGG
Det skal legges skjult anlegg i alle etasjer. Sikringsskapet skal ha vippesikringer med jorfeilbrytere på alle kurser, plasseres i teknisk rom. Kontakter og brytere av typen: Elko Plus, sort. Plassering og mengde iht Norsk standard. Det skal medtas fire utvendige punkt, ett på hver fasade. Belysningskonsept fra Concept Design skal legges til grunn for prising av belysning og el. anlegg. Ønsker tilbud på både konvensjonell styring og KNX.
66. PIPE
Ventilert stålpipe type Schiedel eller likeverdig for fremtidig peisinnsats med toppmating, pipe avsluttes ved ok gulv i 1. etasje.
99. ANNET
Sentralstøvsuger
Plasseres i teknisk rom med ett uttak sentralt i hver etasje.
Det skal i tillegg plasseres et uttak i hybel.
Ett ekstra uttak forberedt for montering til «feieluke på kjøkken»
Skittentøysjakt
Det skal etableres skittentøysjakt med dør i U.etasje og 2. etasje for adkomst.

Ønsker pris inkludert materialer
Arbeidet ønskes startet 01. jan 2013 og anslått ferdig innen et halvt år etter oppstart
Oppdragets omfang: Stort (eks: totalrenovering, bygge nytt bad/kjøkken, male stort)