Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Arkitekt, Entreprenør, Maskinentreprenør, Stålarbeider i Agder

Formidlede anbud
 • 0
  Siste år
 • 0
  Siste 3 mnd
 • 0
  Aktive nå
Agder
Avsluttet

Nye flytebrygger i Gjestehavna

En ny flytebrygge, flytemolo eller bølgebryter på 100 meter i kristiansand gjestehavn skal erstatte dagens flytebrygge som ikke stopper bølgene på en tilfredsstillende måte. Bryggen som skal erstattes er markert med blå sirkel. Nøyaktig plassering er vist i vedlegg. Leverandør skal montere bryggene og forankre dem slik at de tåler de påkjenninger som kan oppstå. Leverandør har selv ansvar for å gjøre seg kjent i området med dybdeforhold, strømforhold og værpåkjenning. Leverandør har ansvar for prosjektering, og anlegget skal være tilstrekkelig dimensjonert for bruk til gjestehavn. Anlegget skal være komplett levert og montert med all nødvendig forankring. Eksisterende brygge skal flyttes lenger inn, og omfattes ikke av denne konkurransen. Denne havnen ligger værhardt lokalisert og alle komponenter og system må dimensjoneres deretter. Bryggene må ligge godt i vannet og være rette etter montasje slik at de er gode å gå på. Det skal være utriggere kun på innsiden av bryggen. Bryggen skal monteres 90 grader på eksisterende brygge. Se bilde / skisse nedenfor. Eventuelle tiltak må iberegnes og utføres ved montasje hvis dette er nødvendig for å få stabile forhold med rette brygger. Materialet som brukes må tåle nordiske forhold med is-påkjenninger da bryggene skal ligge ute hele året. Komplett leveranse skal være i henhold til gjeldende lover, forskrifter og standarder for denne type anlegg. Oppdragsgiver vil legge til rette for en felles befaring for tilbydere om ønskelig. Utriggere ytre havn- sklisikkert ståldekke av type strekkmetall, eller liknende- lukkede hjørnefelt- utrigger leveres med beskyttelseskant- solide og tilstrekkelige innfestinger som er støysvake- minimum 4 fortøyningsfester på hver side av utriggeren fordelt på lengden- 10 stk 0, 6 meter bredde og minimum 12 meter lengde, monteres på innsiden av ny brygge. 22 stk. 0, 6 meter bredde og minimum 10 meter lengde, monteres på eksisterende brygge som flyttes inn.- minimum 2 stk. Flottører pr. Utrigger, slik at flere personer kan gå på utriggeren (info fjernet)øyningsbom indre havn monteres på eksisterende flytebrygge- sklisikkert ståldekke av type strekkmetall, eller liknende- lukkede hjørnefelt- utrigger leveres med beskyttelseskant- solide og tilstrekkelige innfestinger som er støysvake- minimum 3 fortøyningsfester på hver side av utriggeren fordelt på lengden- 16 stk 15 cm bredde og minimum 8 meter lengde- 1 voksen person skal kunne gå på utriggeren. Leveranse fra leverandør: det ønskes pris og leveringstider (plan) på komplett utførelse tilknyttet utskifting av (info fjernet) vil blant annet si: - prosjektering av leveransen, skissetegninger, moringsplan, beskrivelse av sammenkobling med eksisterende brygge.- leverandør skal opplyse om signifikant bølgehøyde på innsiden av brygga.- leveranse av ny flytebrygge til kristiansand gjestehavn. Alt av transportkostnader og riggkostnader skal være med i prisen.- alt av monteringskostnader tas med i prisen.- fdv - dokumentasjon i henhold til gjeldende lovverk. Utstyrsleveranse (hoveddelene): - flytebrygge, flytemolo eller bølgebryter, minimumsbredde 5, 6 meter uten fenderstokk. Totallengde på bryggen skal være 100 meter.- tilstrekkelig trekkerør for strøm og vann, rørene legges beskyttet og avsluttes i tilknytning til eksisterende landgangsbrygge. Luker for montering av totalt 10 strømsøyler. 2 luker for montering av lyssignal for båttrafikk.- 10 strømsøyler. Hver søyle må ha lys på toppen, minst 4 strømuttak, vannkran og bøyle for oppheng av vannslange. Dette prises som opsjon.- strømsøylene skal være tilpasset modulløsninger for betaling av strøm som betjenes via smarttelefon.- ut over det som er nevnt i punktene over, skal alle andre nødvendige deler/utstyr som trengs for montering tas med i prisen.- nødvendig antall fortøyningspullerter må tas med i tilbudet. Konkurransen vil bli vektet som følger: - pris 40%- bredde - betong konstruksjon 20%- tyngde 20%- dybde under vann - betong konstruksjon 20%

Anbud id:
786528
 • Sted:
  Risør, Grimstad Arendal, Kristiansand, Lindesnes, Farsund, Flekkefjord, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Åmli, Iveland, Evje Og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Vennesla, Åseral, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal  Vis alle
 • Registrert:
  Fredag 4. Mars 2022

Lignende oppdrag i Agder

4 anbud