Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Entreprenør, Maskinentreprenør i Viken

Formidlede anbud
 • 0
  Siste år
 • 0
  Siste 3 mnd
 • 0
  Aktive nå
Viken
Avsluttet

Opparbeidelse av boligtomter

Deltilbud/grupperdet er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget, og ei heller alternative tilbud. Oppdragsgiver har vurdert å dele opp oppdraget, men har kommet til at det ikke er hensiktsmessig for denne anskaffelsen. Kontrakt ns8406kontraktsperiodekontrakt forventes inngått 2023-02-24, med oppstart på byggeplass etter avtale snarest mulig etter kontraktsinngåelse. Overtakelse forventes innen 2023-12-01. Kontraktsummen er ikke gjenstand for regulering. Kontraktsbestemmelserkontraktsforholdet vil bli regulert av ns 8406: 2009 med tilhørende standard kontraktsbestemmelser - seriøsitetskrav. Vedlegg til konkurransegrunnlaget er en del av kontraktdokumentene. Leverandøren må sette seg inn i samtlige kontraktsvilkår. Byggeblankett 8406a benyttes. Følgende er bestemt: - pkt 1, 1. Avsnitt: kontrakten gjelder oppbygging av infrastruktur veg, vann og avløp for grønlie byggefelt i hol kommune.- pkt 1, 2. Avsnitt: dokumenter iht konkurransegrunnlagets pkt 2. 1 og tilbud med følgende rangordning: byggblankett 8406areferat fra eventuelle dialogmøterspørsmål og svar fra tilbudsfasen inkl. Referat fra tilbudsbefaringkonkurransegrunnlaget med vedleggentreprenørens tilbud av (info fjernet). 2023ns8406: 2009- pkt 3: alt 2. Kontraktsummen indeksreguleres ikke.- pkt 4: alt 3. Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll.- pkt 5: iht prisskjema- pkt 6: alt 2: entreprenøren stiller ikke sikkerhet- pkt 7: alt 2: byggherren stiller ikke sikkerhet- pkt 8. 1: alt 1: entreprenøren forsikrer.- pkt 8. 2: 14 dager etter signering- pkt 9: igangsettelse på byggeplass: etter avtale. Sluttfrist: i hht. Tilbud. Avtalt sluttfrist er dagmulktbelagt.- pkt 13: alt 1. Varsler og krav kan gis ved elektronisk kommunikasjon.- pkt 15: kontrakten benyttes med følgende unntak; • med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. Det skal til enhver tid være norsktalende arbeidsleder/formann til stede på byggeplassen.• ansvarsrett og særlige bestemmelserdet er leverandørens ansvar å sørge for at han oppfyller relevante krav i lov og forskrift til styringssystem og kompetanse innenfor fagområder berørt av kontraktsarbeidet, i form av erklæring for ansvarsrett innenfor de relevante fagområder, eller i form av erklæring for ansvarsrett for overordnet ansvar. Det er leverandørens ansvar å sørge for at eventuelle underleverandører uten selvstendig ansvarsrett oppfyller krav i lov og forskrift. Oppdragsgiver forventer at tilbyder setter seg inn i avtalebestemmelsene og gjør nødvendige avklaringer internt slik at man er klar til å signere kontrakten dersom man blir tildelt kontrakt.
Anbud id:
843270
 • Sted:
  Hol
 • Registrert:
  Tirsdag 10. Januar 2023
Er du interessert i dette oppdraget?

Lignende oppdrag i Viken

1 anbud