Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Arkitekt, IT/Web og Support i Møre og Romsdal, Vestland

Formidlede anbud
 • 26224
  Siste år
 • 4828
  Siste 3 mnd
 • 1866
  Aktive nå
Møre og Romsdal, Vestland
Avsluttet

P 02-20 Prekvalifisering: Tilrettelagt transport - Mobilitet for alle - Vestland FK - StimuLab

Prosjektet
Tilrettelagt transport (TT-ordninga) er eit tilbod til menneske som på grunn av sjukdom eller nedsett funksjonsevne ikkje kan nytte det ordinære offentlege kollektivtilbodet. Vestland fylkeskommune har behov for å samkøyre tenesta til ei ny teneste, der vi ynskjer å forenkle søknadsprosess og effektivisere sakshandsaminga. Samtidig er det behov for betre samhandling mellom ei rekke aktørar for å få til ei god brukarreise. Vi må sjå på brukarreisa frå A til Å.
Prosjektet StimuLab er eit lokalt prosjekt for Vestland fylkeskommune, men vi har eit mål om å involvere fleire fylkeskommunar, og eit mål om at prosjektet skal utforske løysingar som alle fylkeskommunar i landet kan bruke.
Det er ynskje om at prosjektet skal resultera i ein betre og meir effektiv og straumlinjeforma søknad- og sakshandsamingsprosess for TT- tenesta, og ein plan for videre prosess når StimuLab-prosjektet blir avslutta.
Mål for anskaffelsen
Gjennom denne anskaffelsen ønsker vi å få inn riktig kompetanse for å få gjennomført et godt StimuLab-prosjekt. Alle StimuLab- prosjekter skal følge den triple diamanten og leverandøren må tilby kompetanse på gjennomføring av alle diamantene, selv om vi ved oppstart av prosjektet ikke vet hva leveransen er. Diagnosefasen vil avdekke hva leveransen vil være og hvor langt man kommer i implementering.
Siden prosjektet er en del av StimuLab, skal det ha en åpen og eksperimenterende tilnærming og det er derfor ikke gitt på forhånd hva den konkrete leveransen i hvert prosjekt vil være. Men prosjektene skal resultere i en forankret og forpliktet løsning som enten er implementert eller skal implementeres, eller en plattform for videreutvikling. Dette vil avhenge av prosjektets kompleksitet og størrelse og avdekkes nærmere i diagnosefasen.
Roller og ansvar
Oppdragsgiver er Vestland fylkeskommune - Avdeling for mobilitet og kollektivtransport.
Digdir gjennomfører denne anskaffelsen på vegne av oppdragsgiver, som del av StimuLab.
Budsjett: kr 1.300.000,-  + opsjon på inntil kr 1.300.000,-. ekskl.mva.
Avtalens varighet: Kontrakten skal vare 1 år med mulighet for forlengelse inntil 1 + 1 år.
Anbud id:
660678
 • Sted:
  Volda, Bergen Kinn, Etne, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Voss, Kvam, Samnanger, Bjørnafjorden, Austevoll, Øygarden, Askøy, Vaksdal, Modalen, Osterøy, Alver, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Gulen, Solund, Hyllestad, Høyanger, Vik, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Askvoll, Fjaler, Sunnfjord, Bremanger, Stad, Gloppen, Stryn  Vis alle
 • Registrert:
  Torsdag 30. Juli 2020

Lignende oppdrag i Møre og Romsdal, Vestland

6 anbud