Entreprenør, Gulv, Gulvsliping, Maler i Oslo

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

3049 Siste år
1806 Siste 3 mnd
234 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Parallelle rammeavtaler av antikvarisk maler - og beleggarbeider i Oslo

Registrert Dato: Tirsdag 27. August 2019

Formålet med rammeavtalen er å sikre Statsbyggs tilgang på kvalifiserte ressurser innenfor antikvarisk maler- og beleggarbeider i Oslo til planlagte og akutte arbeider som oppstår i forbindelse med drift og vedlikehold av bygningsmassen av vernede og kulturhistoriske bygg.
Statsbygg har forvaltningsansvar for en rekke kulturhistoriske eiendommer i Oslo.
På mange av eiendommene finnes bygninger med eksteriør- og interiøroverflater med høy
antikvarisk verdi, hvor det stilles strenge kvalitetskrav til vedlikeholds -, oppgraderings - og
restaureringsarbeider.
Denne rammeavtalen skal gjelde for oppdrag knyttet til antikvarisk maler- og beleggarbeider på Statsbyggs til enhver tid eide og leide vernede og fredete eiendommer i Oslo.
Rammeavtalen omfatter vedlikehold, oppgradering /rehabilitering og restaurering av:
- Overflater behandlet med linolje-, kalk-, komposisjons- og emulosjonsmaling.
- Ådrete-og laserte flater, samt overflater med strekdekor, marmorering og svamping.
- Tapetsering av håndtrykket tapeter/ lerretstak/ strietak og tapeter med gamle mønstre.
- Bladgull og forgyllingsarbeider.
- Dekorasjonsmaling
- Oljing og lakk av gulv og treinteriører
-
Utarbeiding av fargetrapper. Det vil bli tiltransportert konservatorkompetanse for vurdering av fargetrapper.
Utvendig flater behandlet med kalkmaling vil normalt behandles som murerfag og omfattes ikke av denne avtalen.
Rammeavtalen gjelder for utførelse av utvendige og innvendige maleoppdrag med tilhørende ytelser:
- Planlegge, gjennomføre, kvalitetssikre og dokumentere utførelse av innvendig og utvendig arbeid på eiendommene
- Levere tilbud ved bestillinger/avrop hvor oppdragsgiver har beskrevet ytelsene uten forutgående befaring i henhold til oppgitte estimat på tidsbruk og materialer i henholdt til tilbudte enhetspriser
- Levere tilbud ved forespørsler på arbeider hvor det foreligger ytelsesbeskrivelse men hvor arbeidets omfang og karakter krever at det foretas befaring og leveres pristilbud, herunder særskilte krav som påhviler antikvariske eiendommer
- Rådgiverrolle i forhold til å foreslå og beskrive tiltak for effektiv og planmessig vedlikehold for definerte eiendommer i henhold til oppgitte enhetspriser
- Alle arbeider må planlegges og utføres i samsvar med krav som følger av fredning eller annet vern. Forundersøkelser og/eller myndighetsavklaringer vil måtte påregnes.
Leverandøren skal gjøre seg kjent med Statsbyggs/ Riksantikvarens/Byantikvarens retningslinjer for arbeider på fredede, vernede og bevaringsverdige bygg.
Leverandør skal i nær samhandling med oppdragsgiver påse at arbeider ikke startes opp før det foreligger nødvendig godkjenning fra Byantikvaren/Riksantikvar der dette er aktuelt.
Oppdragsgiver vil gjøre avrop på rammeavtalen etter bestilling og det er først ved slikt avrop at et oppdrag for aktuell eiendom trer i kraft.
 


Referansenummer:  2019/1874