Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Riving, Entreprenør, Maskinentreprenør i Viken

Formidlede anbud
 • 58956
  Siste år
 • 13122
  Siste 3 mnd
 • 3951
  Aktive nå
Viken
Avsluttet

Prøvemudring Innseiling Borg

Denne kontrakt og anskaffelse omfatter kun prøvemudring hvilket innebærer mudring og deponering av en begrenset del av prosjektets totale mengde. Formålet med anskaffelsen er å finne beste metode for utførelsen og møte krav og vilkår satt i tillatelsene for prosjektet.Prøvemudring i tiltaksområdet skal gjennomføres høsten (oktober) 2022. Kontroll- og overvåking under denne prøvemudringen skal danne grunnlag og sikre at kontroll- og overvåking i hovedprosjektet blir så god som mulig. Målinger fra prøvemudringen skal også verifisere at tidligere spredningsvurderinger gjennomført i søknadsarbeidet gir et representativt bilde av faktisk spredning ved gjennomføringen av hovedtiltaket.Prøvemudringen vil være i liten skala, men den skal ha et omfang over en kort periode som gir et representativt bilde for en relevant produksjon i hovedprosjektet. Hvilke områder det skal utføres prøvemudring i og omfanget av arbeidet er ikke bestemt per d.d. og videre detaljering og planlegging av prøvemudringen gjøres i samråd med utførende entreprenør.Prøvemudring vill bli utført som "regningsarbeid" etter medgått tid (døgn) der tilbyder skal prise døgnraten for tilbudt utstyr og mannskap som skal benyttes. Kystverket anslår antall arbeidsdøgn til 10 arbeidsdager (07-19) men anpasses etter behov. Entreprenøren må således kunne forvente en økning eller reduksjon av antall arbeidsdager.Totale mengder som skal mudres er anslått til omtrent 10.000 kubikk. Av disse mengder er halvparten forurensede i klasse 4-5 og skal deponeres på land. Øvrige masser skal deponeres i sjødeponier.Kystverket ønsker å vurdere hvilken metode som er best egnet for gjennomføring av prosjektet. For å kunne vurdere hvilken metode som er best egnet skal tilbyderne levere en omfattende løsningsbeskrivelse for gjennomføring av hovedtiltaket. Vinnende tilbyder i denne anskaffelsen skal deretter demonstrere tilbudt metode ved en prøvemudring høsten 2022. Oppdatert kunnskapsgrunnlag etter prøvemudring vil legges til grunn ved utlysning av anskaffelsen av hovedtiltaket.

Anbud id:
802648
 • Sted:
  Fredrikstad
 • Registrert:
  Tirsdag 24. Mai 2022

Lignende oppdrag i Viken

6 anbud