Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Rammeavtale " nye muligheter" i Vestfold

Formidlede anbud
 • 0
  Siste år
 • 0
  Siste 3 mnd
 • 0
  Aktive nå
Vestfold
Avsluttet

Rammeavtale " nye muligheter"

? nye muligheter?
motivasjon, mestring, jobbsØk
1. mÅlsetting for kurset
Kvalifisere til deltagelse i arbeidslivet gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging.
få deltageren ut av en uavklart og passiv rolle som sosialhjelpsmottager og over i en avklart og aktiv rolle med aktivisering, arbeid eller utdanning.
2. mÅlgruppe
Brukere registrert i kvalifiseringsprogrammet.
Kvalifiseringsprogrammet gjelder for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven.
3. opptakskrav
Brukere som står tilmeldt nav og som mottar kvalifiseringsstønad.
4. kurssted
Sentralt i Grenland. Det er aktuelt med oppstart av første kurs 01. 12. 09.
5. antall opplÆringstimer (totalt og fordelt per uke)
Gruppe: 3 dager i uken á 6 klokketimer: Til sammen 18 timer i uken.
Individuell oppfølging: 2 dager i uken á 3 klokketimer: Gjennomsnittlig 6 timer i uken pr. Deltaker.
6. antall deltagere
14 deltagere.
7. kursvarighet
12 uker: gruppeaktivitet og oppfølging av individuelt løp. Mulighet for forlengelse i opptil 26 uker med oppfølging av individuelt løp.
8. lÆreplan/faglig innhold
Det er et krav at tilbyder er fleksibel i forhold til å skreddersy opplegg med utgangspunkt i den enkelte deltagerens behov. Tilbyder må beskrive hvilke aktiviteter som vil bli benyttet. Det er tilbyders oppgave å sannsynliggjøre at deres opplegg vil fungere i forhold til målgruppen og målsettinger for tjenesten.
For alle:
? Motivasjon og bevisstgjøring.
For denne målgruppen er det rimelig å anta at lavt selvbilde og lite innsikt i egne ressurser preger de fleste. Den enkelte skal gjennom bevisstgjøring og motivering øke egenaktiviteten i forhold til å finne sine mål, og lage en handlingsplan for å nå dem.
? cv/søknad
Alle deltagerne skal skrive sin egen cv i løpet av kurset. lære om arbeidssøkerprosessen.
? Enkel dataopplæring.
? Personlig økonomi.
? Fokus på psykisk og fysisk helse gjennom aktivitet, tur, trening el. l.
? Rettigheter og plikter i arbeidslivet.
? Ernæring.
Individuelt:
? Oppfølging av den enkelte deltager i forhold til handlingsplan. Skal være tilpasset deltagers behov.
? Hjelp til søknader og kontakt med privat og offentlig nettverk.
? Samtale/veiledning av den enkelte deltager.
? Arbeidspraksis internt, eller eksternt der det er hensiktsmessig.
9. organisering og pedagogisk tilrettelegging
Tett oppfølging basert på den enkeltes behov. Tjenesten skal utføres av veiledere fra leverandøren som har hovedansvaret, og som følger deltagerne fra tjenestens begynnelse til slutt. Leverandør må begrunne valget av antallet veiledere som skal benyttes.
Den individuelle tilnærmingen skal ligge til grunn selv om leverandør gjør bruk av gruppemetodikk eller oppfølging på arbeidsplass.
10. opplÆringslokaler
Leverandør plikter å stille egnede lokaler til disposisjon; for eksempel til gruppeaktiviteter, dataopplæring, individuelle samtaler, m. m. Tilbudet skal inneholde en beskrivelse av lokalene. Leverandøren må beskrive lokalenes tilgjengelighet i forhold til offentlig kommunikasjon, tilrettelegging for bevegelseshemmede, ventilasjon/lysforhold og sanitære forhold.
11. teknisk utstyr og tilrettelegging
Lokalene må ha nødvendig teknisk utstyr. Dette inkluderer blant annet pc med internettilgang og telefon. Det må være tilrettelagt for bruk av flere kanalvalg i arbeidssøkerprosessen. Leverandørene må beskrive tilgjengelig teknisk utstyr. Eventuelt nødvendig undervisningsmateriell og læremidler skal skaffes til veie av leverandøren. Utgifter til kopiering, telleskritt, porto og internett dekkes av leverandør.
12. rapportering
? Tjenesteleverandør skal sende inn frammøtelister hver uke (evt. Hver (info fjernet)).
? Det skal gjennomføres midtveisevaluering etter 6 uker med saksbehandler i nav og deltager. Handlingsplan eller forslag til handlingsplan legges fram på dette møtet.
? Skriftlig evaluering leveres etter 12 uker.
? Dersom det er hensiktsmessig med forlengelse for deltageren utover 12 uker leveres evalueringsrapport etter ytterligere 12 uker.
? Sluttrapport etter totalt 26 uker.
13. kompetanse/dokumentasjon
Tilbyder må dokumentere faglig kompetanse og erfaring med tilsvarende eller nærliggende tjenester. Det innebærer cv på personer som skal yte tjenesten og dokumentasjon på eventuell spisskompetanse.
Tilbyder bør ha kompetanse på
? Veiledning
? Mestrings- og motivasjonsteknikker
? Yrkeskunnskap, kunnskap om arbeidsliv generelt og arbeidsmarked lokalt.
? Kunnskap om tilrettelegging og virkemiddelapparat
? Samarbeidskompetanse med andre aktører
? Rus og psykiatri
? Økonomisk planlegging
Anbud id:
61263
 • Sted:
  Porsgrunn, Skien
 • Registrert:
  Onsdag 12. August 2009

Lignende oppdrag i Vestfold

6 anbud