Anleggsgartner, Asfaltering, Entreprenør, Gjerder & Porter, Maskinentreprenør, Sprenging, Vann & avløp i Østfold

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

4005 Siste år
3083 Siste 3 mnd
169 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Rammeavtale trafikksikkerhetstiltak E134, Rv. 36 og Rv. 41, 2021-2022

Registrert Dato: Onsdag 28. April 2021

Anskaffelsen gjelder rammeavtale for utførelse av trafikksikkerhetstiltak så som utbedring av sideterreng og tiltak mot utforkjøringsulykker på riksvegnettet i Telemark og Agder. Hovedmengden av arbeidene vil ligge på E134, men det vil også bli aktuelt med tiltak på rv. 36 og rv. 41.
Tiltakene vil variere i omfang og omfatter utbedringsarbeid av ulik art. Eksempel på oppdrag som kan dekkes av rammeavtalen er:
• Utbedring av eksisterende veg, breddeutvidelse, kant- og veg forsterkning hovedsakelig i samme trasé, men det kan også være aktuelt med mindre kurveutbedringer.
• Utvide sikkerhetssonen til inntil 6m og etablere siktsoner. Utvidelsen innebærer sprenging av fjellskjæringer og fjellnabber/enkeltsteiner, slake ut vegskråninger, etablere nytt grøfteprofil, vegetasjonsrydding, forlenging av stikkrenner med nye inntakskonstruksjoner, nedtaking, lagring og oppsetting av skilt etc.
Mengdene som er angitt i kap. D1 og E4 er basert på erfaringer fra tidligere kontrakter og et anslag over forventet utbedringsbehov. De angitte mengdene er imidlertid svært usikre og det må påregnes endringer i disse. Se for øvrig særskilt bestemmelse i kap. C2 pkt. 36.13 om endringer/avbestillinger. Totalt omfang anslås til å bli på ca. 20-30 mill. kr. eks. mva. i 2021 og rundt 10-20 mill. kr eks. mva. i 2022.
Det vil ikke foreligge VIPS-data for arbeidene. Entreprenør må ta utgangspunkt i normalprofil og enkle planskisser som utleveres av byggherren ved bestilling av arbeidene og eventuelt lage nødvendige utsettingsdata selv i den grad han anser dette som nødvendig for å utføre tiltakene. Det må påregnes stedlige tilpasninger.
Statens vegvesen har til hensikt å inngå avtale med én leverandør om utførelse av arbeidene.
Entrepriseform er utførelsesentreprise.
Kontraktstype er rammeavtale basert på enhetspriser.


Referansenummer:  21/80249