Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Elektriker, Entreprenør i Vestland

Formidlede anbud
 • 0
  Siste år
 • 0
  Siste 3 mnd
 • 0
  Aktive nå
Vestland
Avsluttet

Rammeavtaler tjenester elektro Forsvarsbygg region vest

Rammeavtalens formålformålet med rammeavtalene er å dekke forsvarsbyggs behov for: - tjenester ifm drift, vedlikehold og nyanskaffelser av elektroinstallasjoner i nevnte områder. Rammeavtalen inkluderer derved blant annet levering av følgende ytelser: - utskifting - installasjon av nye elektrotekniske anlegg- forebyggende vedlikehold - serviceavtale- hasteoppdrag ved blant annet strømbrudd- utbedringer - omlegging av elektroinstallasjoner med mer - internkontroll- analyser og måling- energireduserende tiltak- beredskapsavtale etter nærmere bestemte vilkår basert på prisnivå i rammeavtalennærmere om ytelsen, lavspenningsanlegg elkraftrammeavtalen skal primært gjelde timeytelser samt elektroteknisk utstyr og materiell til driftstjenester, service, vedlikehold og ny montasje. Kontraktene under rammeavtalene vil være basert på forsvarsbyggs kontraktsvilkår etter ns8407 og den dominerende oppgjørsformen vil være regningsarbeid og utledet fastpris basert på rammeavtalens prisnivå med krav til utførelse basert på (info fjernet) er aktuelt å utføre tjenester på alle elektriske installasjoner og anlegg slik som angitt i bygningsdelstabellen, ns 3451, med avgrensninger som nevnt (info fjernet) senere avrop av tjenester vil de alle aktuelle kapitlene i ns 3420 være tema for rammeavtalen, da med de begrensninger som nevnt nedenfor der en del tjenester løses via andre rammeavtaler. Brukere av rammeavtalene, anslåtte mengder og omfangbrukere av rammeavtalene vil være vedlikeholds- og driftsavdelinger i forsvarsbygg eiendomsforvaltning. Eiendomsforvaltnings omsetning per konkurranseområde er begrenset til årlig maksimal verdi: konkurranseområde a, bergen : kr 25 millioner inklusive mva. Konkurranseområde b: stavanger kr 20 millioner inklusive mva. Hvilket volum dette gjelder er vanskelig å anslå på en eksakt måte. Behovet vil være stort sett væreknyttet til mindre prosjekter/ tiltak som naturlig hører inn under drift og vedlikehold. I rammeavtalens prislister er oppgitt antatte mengder og omfang. Disse volumene er basert på skjønnsmessige vurderinger. Behovet for ytelser vil imidlertid kunne variere betydelig fra år til år, både ut fra behov og vedlikeholdsbudsjetter. Volumene er derfor kun et anslag som ikke forplikter forsvarsbygg, og vil heller ikke kunne påberopes som grunnlag for vederlagsjustering eller annen økonomisk kompensasjon. Total kunngjøringsverdi beregnes etter dette avrundet oppover til kr 150 millioner eksklusive mva. For hele rammeavtalens mulige varighet på 4 kalenderår.

Anbud id:
790355
 • Sted:
  Bergen, Kinn Etne, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Voss, Kvam, Samnanger, Bjørnafjorden, Austevoll, Øygarden, Askøy, Vaksdal, Modalen, Osterøy, Alver, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Gulen, Solund, Hyllestad, Høyanger, Vik, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Askvoll, Fjaler, Sunnfjord, Bremanger, Stad, Gloppen, Stryn  Vis alle
 • Registrert:
  Fredag 25. Mars 2022

Lignende oppdrag i Vestland

6 anbud