Entreprenør i Oslo

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

708 Siste år
182 Siste 3 mnd
72 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Rehabilitering av en eksisterende fabrikkbygning

Registrert Dato: Fredag 06. November 2009

Prosjektet ” AIKN” er en rehabilitering av en eksisterende fabrikkbygning.
Kravspesifikasjonen gjelder for de bygningselementer/konstruksjoner og arbeider som er omtalt. For konstruksjoner og arbeider som ikke er omtalt, kan entreprenøren fritt velge metode og materialvalg. Det forutsettes imidlertid at det legges til grunn materialer og løsninger med normalt god kvalitet. Videre legges det til grunn at alle tekniske løsninger som velges av entreprenør er anerkjent som gode løsninger gjennom byggdetaljblader eller lignende.
Generelt legges det til grunn at det skal oppføres et bygg med normalt god standard.
Arbeidene skal utføres ihht. gjeldene standarder, forskrifter og offentlige krav.
Alle arbeider forutsettes utført ihht. NS 3420, denne beskrivelse og de til enhver tid ajourførte tegninger. Det kreves generelt normal toleranseklasse ihht. NS 3420, 3. utgave med mindre annet ikke er angitt.
Entreprenøren skal ut i fra bruksgrensetilstand, bruddkonsekvens og konstruksjonssystem selv velge materialkvaliteter.
Som referanse for utførelse og detaljløsninger anvendes NBI-blader der disse dekker anvendelsesområdet. Andre løsninger må avtales spesielt.
Stålkonstruksjoner korrosjonsbeskyttes ifølge NS 3420.
Tegninger i vedlagte tegningsliste legges til grunn for denne beskrivelse.
Alle farger som velges i bygget skal velges av Tiltakshaver og arkitekt fra standard RAL eller NCS fargekart.

BEFARING: TORSDAG 12.11.2009 KL: 10:00
BEFARINGSSTED: SVERRESGT 8

1.1
GRUNN OG FUNDAMENTER
1.1.1.1
Klargjøring av tomt
Eksisterende tak, takkonstruksjon og 2. Etasje på bygget rives. Fasadevegger beholdes.
1.1.1.2
Byggegrop
Byggegrop for underetasje sjaktes ned i eksisterende gulv med tilstrekkelig rom for forskalingsarbeider. Dybde ca 4 m under høyeste terreng. Det må graves helt inntil eksisterende bygg i hver ende av gropa.
1.1.1.3
Forsterkning av grunn
Forsterkning utover vanlig bærelag må vurderes etter utgraving av tomten. Tomten har leirgrunn med relativt høyt grunnvannspeil.
Gulv på grunn forsterkes med fundamenter under søyler og bærende vegger. Det peles til fjell for fundamenter.
1.1.1.5
Bærelag
Det etableres nødvendige bærelag for fundamenter og gulv på grunn.
Bærelag bygges opp av komprimert pukk, med et lag av finpukk i nødvendig tykkelse.
1.1.1.6
Drenering og avvanning:
Nødvendig drenering av bygget og overvannet rundt skal utføres etter relevante forskrifter og krav. Takvann føres til terreng. Ingen utearealer skal ha kun ett avløp slik at vann kan bygge seg opp.
1.2
BÆRESYSTEMER
1.2.1.1
Vindavstiving.
Heis og trappesjakter skal være hovedavstiving for bygget. Det må i tillegg etableres vindkryss i stålkonstruksjonen i henhold til RIB tegninger.
1.2.1.2
Søyler.
Alle søyler utføres i stål. Dimensjoner som angitt på RIB tegninger. Søyles som er eksponert skal males med brannmaling til nødvendig brannmotstand. Øvrige søyler brannisoleres.
Huset har i dag 12 støpejernssøyler, noen av disse er tenkt brukt på nytt hvis mulig. Det dreier seg om de fire søylene som står rundt kuppelen i moskeen.
1.2.1.3
Bjelker
Alle bjelker utføres som ekstra armering i plasstøpt betong. Dimensjoneres i henhold til RIB tegninger. Bjelkene skal ha overdekning til nødvendig brannmotstand.
1.2.1.4
Dekker
Alle dekker utføres i plasstøpt betong. Dimensjoneres i henhold til RIB tegninger.
Tak bygges som lett tak i kombinasjon med plassbygget.
1.2.1.5
Bærevegger
Bærevegger i kjeller utføres som plasstøpte betongvegger. Dimensjoneres i henhold til RIB tegninger.
Vegger rundt trapp og heissjakt bygges også i betong.
1.3
YTTERVEGGER – FASADER
1.3.1.1
Primærkonstruksjoner
Vegger i underetasje utføres i 20 cm betong, isoleres på utside.
Eksisterende vegger over bakkeplan er utført i tegl, disse skal rehabiliteres ved marmorblåsing og sekkeskures. Noe utskifting av tegl må medregnes.
På innsiden av teglveggen skal det påfores en vegg av 198 mm isolert stenderverk, denne skal fungere som isolasjon av bygget.
1.3.1.2
Vinduer, dører og porter
Vinduer og dører skal være komplette med beslag, innvendige foringer og ferdig overflatebehandlet.
Foran hovedinngang skal det være en stålport som kun skal brukes når sentret er stengt. Denne skal være innadslående.
Hoverinngang og hovedinngang kvinnedel skal ha tredører av høy kvalitet tilpasset høyde i teglåpning, ca 3 meter.
Øvrige dører i fasade skal utføres med normalt god kvalitet.
Eksisterende støpejernsvinduer i teglfasade skal rehabiliteres. Vinduene skal demonteres og støpejernsdelene sandblåses, disse males på nytt. Ødelagt glass erstattes med nytt.
I den isolerte veggen på innsiden av teglveggen skal det settes inn vinduer. Disse skal fungere som en del av klimaveggen, men vil ikke eksponeres for nedbør. Vinduene leveres med karm og ramme i tre. Vinduene skal kunne åpnes for renhold, og være utstyrt med spalteventiler for god lufting.
Vinduer leveres ferdig overflatebehandlet malt i NCS fargekode valgt av arkitekt.
Alle vinduer skal ha 2-lags energiglass med argon, eller tilsvarende med U-verdi lik 1,2 eller bedre.
Det skal settes inn velux vinduer i takflaten. Likedan skal eksisterende takvinduer erstattes med nye utført i glass og aluminium. Velux og takvinduer har samme energikrav som øvrige vinduer.
Alle låser, hengsler og beslag skal være av FG – godkjent type.
Innvendig skal dampsperre festes/ klemmes forsvarlig til vindusprofiler og mot tilstøtende konstruksjoner. Ved all hulltaking i vindsperre, skal hull tapes igjen.
Alle utvendige beslag i forbindelse med vinduer leveres i stål lakkert i samme farge som vinduer.
All utvendig fuging skal utføres med aldringsbestandig fugemateriale for utvendig bruk.
1.3.1.3
Utvendig kledning og overflate
Eksisterende vegger over bakkeplan er utført i tegl, disse skal rehabiliteres ved marmorblåsing og sekkeskures med naturlig hydraulisk mørtel.
Noe utskifting av tegl må medregnes. En må tilstrebe samme farge som original ved erstatning av tegl, men siden veggen skal sekkeskures kan steinen velges blant standardtyper.
1.3.1.4
Innvendig kledning og overflate innervegger og innside yttervegger
Betongvegger i korridor og sekundære rom i underetasje males til full dekk.
Toaletter og vaskerom i underetasje kles med keramisk flis på våtromsplate.
1.3.1.5
Våtrom
Kles med keramisk flis på våtromsplate lagt på rupanel.
1.4
INNVENDIGE ARBEIDER
1.4.1.1
Primærkonstruksjoner
Ikke-bærende innvendige skillevegger skal bygges av 73 mm trestendere kledd med 13 mm gipsplater. Sparkles og males til full dekk. Alle vegger isoleres.
Skillevegger mot toaletter bygges med 98 mm stendere og 1 lag rupanel og et lag gipsplate mot bad for legging av flis.
1.4.1.2
Vinduer og Dører
Alle dører skal leveres komplett og monteres ferdig med alt beslag.
Dørhåndtak, vridere og skilt i rustfritt stål type Randi Line nr 1090.084. eller tilsvarende.
Det forventes høy kvalitet mht. utførelse slik at foringer, fuger og hjørnebeslag gir presise overganger mellom de forskjellige bygningselementene.
Innvendige dører skal leveres som lettdører med karmer av tre.
Untatt fra dette er dører til moske, disse leveres som massivdører.
Dørene skal leveres ferdig overflatebehandlet fra fabrikk i malt utførelse. Farge velges av arkitekt fra NCS med glanstall 30.
1.4.1.3
Kledning og overflater
1.4.1.4
Belistning
Det forventes høy kvalitet mht. utførelse slik at foringer, fuger og hjørnebeslag gir presise overganger mellom de forskjellige bygningselementene.
Belistning rundt dører males i samme farge som dør.
Alle sammenføyninger gjerdes.
1.4.1.5
Himling
Himlinger uten nedforing leveres som betong, sparklet og malt til full dekk.
Der det er nedforing pga føringer under dekker leveres nedforet gipshimling i kombinasjon med T- profil himling. Gipshimling sparkles og males til full dekk. Dette gjelder himlinger i 1. Etasje med unntak av Moske.
Himling i korridor i underetasje og i moske skal ha akustiske himlingsplater festet direkte til betong.
Himling i moske skal legges i mønster som vist på himlingsplan. Det monteres en kantlist 23 x 23 mm rundt hvert felt, for å skule eventuell mekanisk innfesting.
I inngangspartier og vindfang monteres det en enkel spilehimling i beiset tre. Denne skal hvelves.
1.4.1.6
Maling og beising
Alle synlige overflater skal leveres ferdigbehandlet på en måte som sikrer gode rengjøringsmuligheter og hindrer avgivelse av støv.
Skjøter, sår og skrue/spikerhoder i malte flater skal oversparkles med samme struktur som flaten for øvrig. All malingsbehandling skal være til full dekk.
1.5
DEKKER
1.5.1.1
Bærekonstruksjon i betong.
På betongdekket legges det Hunton trinnlydsmatter med spor for rør til vannbåren varme.
Over trinnlydmattene legges det et undergulv i kryssfiner. Alle rom unntatt våtrom skal ha teppe.
1.5.1.2
Våtrom.
Påstøp med rør for vannbåren gulvvarme.
Utføres med smøremembran og etter våtromsnormen for øvrig.
Keramisk flis, standard hvit 15 x 15 cm.
1.6
YTTERTAK
1.6.1.1
Generelt
De konvensjonelle krav når det gjelder luft, varme, diffusjonstetthet og holdbarhet skal oppfylles ihht. NS 3420.
Det henvises spesielt til NBI byggdetaljblad og andre relevante blad.
1.6.1.2
Tak
Tak leveres som takelementer, minimum 300 mm isolasjon.
Takoppbygg plassbygges i tre.
Alle nødvendige beslag skal medregnes. Disse skal utføres i stål, farge velges av arkitekt.
Det vektlegges god utførelse, slik at det ikke blir stående vann på taket.
1.6.1.3
Himling
Himling 2. Etasje utføres i gips. Ca 50% av himlingen levers som perforert gipsplatehimling. Sparkles og males til full dekk.
1.7
TRAPPER, BALKONGER, REKKVERK, BALDAKIN MM
1.7.1.1
Utvendig
Området foran hovedinngang markeres med kontrasterende materiale som miljøstein eller lignende. Det legges skraperist i grube foran hver inngang.
1.7.1.2
Innvendig trapper
Trapper leveres i betong. Inntrinn skal ha keramisk flis. Flis velges av arkitekt.
Rekkverk leveres i stål, stående spiler c/c 100 mm. Håndløper i tre, Ø 50 mm.
2
VVS
2.1
Sanitær
Det skal medtas komplette løsninger for VVS.
Alle nødvendige hjelpearbeider for VVS skal være inkludert selv om dette ikke er beskrevet.
Våtromsnormen skal følges. Generelt skal det leveres komplett rør- og sanitæranlegg for hele prosjektet.
2.1.1.1
Bunnledning
Bunnledning skal knyttes til eksisterende nett.
2.1.1.2
Ledningsnett
Nødvendig ledning for tilknytting til eksisterende nett medtas. Det skal medtas nødvendig utstyr og utførelse for å hindre issvuller fra varmekabler ved inngangsparti.
2.1.1.3
Nedløp
Det benyttes utvendig nedløp fra takflater. Vann føres til terreng.
2.1.1.4
Armatur
Armaturer på toaletter og kjøkken skal ha god kvalitet, type velges av arkitekt i samråd med Rørlegger.
Det skal monteres utekran av frostsikker type ved inngangsparti. Denne skal være tilknyttet teknisk rom.
2.1.1.5
Utstyr
Det skal leveres komplett innredning av toaletter inklusiv vegghengte toaletter, håndvasker, dusj, speil og komplett garnityr i rustfri utførelse.
Sluk plasseres med godt fall.
Våtromsnormen skal følges.
Det leveres kjøkken av storkjøkkenkvalitet som skal inneholde kjøkkenbenk med kum, kjøl/ frys, komfyr, oppvaskmaskin og brannslange.
2.1.1.6
Isolasjon
Alle rør som kan utsettes for frost må isoleres.
2.2
Varme
2.2.1.1
Vannbåren varme
Det etableres vannbåren varme i alle gulv.
Varmtvannstanker og annet nødvendig utstyr, plasseres i teknisk rom i kjeller.
Anlegget skal tilknyttes fjernvarmeanlegg.
2.3
Luftbehandling
2.3.1.1
Naturlig ventilasjon
VVS Konsulent
2.3.1.2
Mekanisk ventilasjon
VVS konsulent
3
ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER
3.1
Generelle anlegg
Det forutsettes at alle elektrotekniske installasjoner er utført i henhold til gjeldende forskrifter.
Alle nødvendige elektroarbeider fram til punkt i vegg eller tak skal være medtatt.
Det forutsettes at alle elektriske føringer gjøres skjult.
Det skal sørges for tilstrekkelige stikkontakter.
3.2
Fordeling
3.2.1.1
Inntaks og stigerledninger
Inntaksledning legges til teknisk rom i kjeller.
3.2.1.2
Hovedfordeling
Fordelerskap monteres i teknisk rom i kjeller.
3.3
Lys
3.3.1.1
Kursopplegg
Idet skal legges opp tilstrekkelig med kurser for belysning og tilleggsvarme.
I tillegg skal det legges opp kurser for kjøkken, undervisning og teknisk.
3.3.1.2
Belysning
Det skal medtas elektriske installasjoner av moderne type og kvalitet.
Det skal legges opp til utelys montert i forbindelse med innganger. Alle typer armatur skal avtales med arkitekt.
Belysning skal være veggmonterte armaturer eller innfelte armaturer i himling.
3.4
Elvarme
3.4.1.1
Varmekabel
Det legges elektriske varmekabler utvendig ved inngang. Elektriske varmekabler styres med egne brytere.
3.5
Driftsteknisk
3.5.1.1
Varmtvannsberedere
Det skal leveres varmtvannsberedere for tappevann. Tappevannsbereder 300 l.
3.5.1.2
Storkjøkkenutstyr
Det skal leveres komfyr med vifte, oppvaskmaskin, kjølerom, kjøleskap og fryser av storkjøkkenkvalitet.
4
TELE OG AUTOMATISERING
4.1
Alarm og signal
4.1.1.1
Opplegg for brann og innbruddsalarm
Det installeres brann og innbruddsalarmanlegg.
Brannalarm skal tilknyttes lokalt brannvesen.
4.2
Datakommunikasjon
4.2.1.1
Tilknytning til bredbånd
Det legges opp til mulig tilknytting til bredbånd.
4.3
Lyd og bilde
4.3.1.1
TV
Det legges opp til tilknytning til kabelanlegg.
Uttak til tv i undervisningsrom og oppholdsrom.
5
ANDRE INSTALLASJONER
5.1.1.1
Pipe
Pipeløp.
6
UTOMHUSARBEIDER
6.1.1.1
Rehabilitering av tilliggende uteområder.
Eksisterende fortau rehabiliteres og gis samme overflate som omkringliggende.

KUN SKRIFTLIG HENVENDELSE AV ERFARNE OG SERIØSE FIRMAER.