Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

IT/Web og Support i Oslo

Formidlede anbud
 • 15939
  Siste år
 • 2804
  Siste 3 mnd
 • 1049
  Aktive nå
Oslo
Avsluttet

RFI - Nytt Eiendomssystem for NAV - forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) består av Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunens sosialtjenester som inngår i de felles lokale NAV-kontorene. I tillegg til NAV- kontorene er det over hundre spesialenheter. Spesialenhetene løser sentraliserte oppgaver som det ikke er tjenlig å utføre i førstelinja på de enkelte NAV-kontor.
Eiendomsseksjonen (EIE) er en del av Økonomi- og styringsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVDIR).. EIE har det overordnet ansvar for anskaffelse og forvaltning av eiendom og eiendomsrelaterte tjenester i NAV, inkl. Drift av direktoratets lokaler og felles servicefunksjoner. NAV leier alle sine bygg, og eiendomsmassen NAV disponerer utgjør samlet ca. 465 000 kvm.
Hensikten med denne RFI-en er å innhente informasjon fra mulige leverandører om gode produkter og løsninger relevante for eiendomsprosessen i NAV, og som vil kunne dekke eksisterende behov samt gi innspill på løsninger for udekkede behov eller mulige fremtidige behov. Innhentet informasjon om produkter og tjenester som er tilgjengelig i markedet vil danne grunnlag for at beslutningsprosessen kan skje på best mulig grunnlag.
Til nå er det ikke tatt noen avgjørelse på hvordan en "nytt eiendomssystem" skal realiseres, og ulike alternativer vurderes:
- Anskaffelse av en kommersiell løsning som finnes på markedet
- Kombinasjon av skreddersydd utvikling og standardløsning
- Innkjøp av en «Software as a service»-løsning
- Skreddersydd utvikling av hele løsningen (minst ønskelig) 
 Hensikten med denne RFI-en er å innhente:
- Informasjon om potensielle løsninger i markedet, basert på en eller flere av alternativene over, for å kunne avgjøre mulig omfang og avgrensning for å sikre en optimal anskaffelse
- Informasjon for å forberede NAV sine egne leveranser
- Kommersiell informasjon for å gjennomføre optimal anskaffelse med hensyn til rettigheter, ansvar og fordeling av risiko, herunder prismodeller og lisensiering, ulike drifts- og vedlikeholdskonsept, og rett kontraktsstruktur-
For mer utfyllende informasjon vises til vedlagte RFI dokument.
Spørsmål knyttet til RFI-dokumentet sendes via Mercell-portalen, NAV vil respondere på spørsmål så raskt som mulig.
Frist for leverandørene til å svare på RFI er satt til 16.12.2021 
Anbud id:
771861
 • Sted:
  Oslo
 • Registrert:
  Torsdag 2. Desember 2021

Lignende oppdrag i Oslo

6 anbud