Anleggsgartner, Asfaltering, Elektriker, Entreprenør, Maskinentreprenør, Vann & avløp i Rogaland

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

5634 Siste år
4065 Siste 3 mnd
236 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Stemmemyr

Registrert Dato: Mandag 23. November 2020

Karmøy kommune skal opparbeidede boligfeltet "Stemmemyr, etappe 3" på Spanne.
Dette dokumentet med tilhørende tegningsgrunnlag og vedlagte dokumenter, er konkurransegrunnlaget for prosjektet: "Boligfeltet Stemmemyr etappe. 3"
Beskrivelsen er basert på NS 3420 (201801) med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.
Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe-og underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i etterfølgende beskrivelse.
Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.
Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende bygninger, så vel som hensyn til naboer.
Prosjektet er søknadspliktig iht Plan og bygningsloven.
Følgende godkjenningsområder iht PBL gjelder for dette prosjektet:
- Ansvarlig utførende for fagområde b. Veg-og grunnarbeider, tiltaksklasse 2
- Ansvarlig utførende for fagområde d. Vannforsynings-og avløpsanlegg, tiltaksklasse 2Følgende regelverk lagt til grunn for beskrivelsen og utførelsen skal være iht. disse:
· Kommunaltekniske normer for vann-og avløpsanlegg (va-norm.no)
· Sanitærreglement for Karmøy kommune
· Kommunaltekniske veinorm for Karmøy kommune
· VA-miljøblad
· NS 3420
Ved uoverenstemmelse i dokumentene gjelder følgende rekkefølge:
· Kontrakt
· Beskrivelse
· Tegninger
· Norm
· VA-miljøblad
· NS 3420
Tiltakshaver er Karmøy kommune, Eiensomsavdelingen.
For info om Karmøy kommune, se *** Linken er fjernet *** formål og omfang
Denne entrepreise omfatterveg-og VA-arbeider for Boligfelt Stemmemyr etappe 3.
Arbeidet består i hovedtrekk av:
VVA-arbeider:
Graving/sprenging av ca 300 m VA-grøft for hovedledninger
Graving/sprenging av ca 150 m VA-grøft for stikkledninger
Levering og legging av ca 54 m DN1200 betong overvannsledning som fordrøynigsmagasin
Levering og legging av ca 100 m DN250 betong overvannsledning
Levering og legging av ca 100 m DN200 betong overvannsledning
Levering og legging av ca 80 m Ø160 -Ø250 PVC overvannsledning
Levering og legging av ca 200 m Ø160 PVC spillvannsledning
Levering og legging av ca 240 m DN150 vannledning
Levering og legging av ca 150 m stikkledninger, OV, SP og VL
Levering og montering av 9 stk DN1000 spill-og overvannskummer
Levering og montering av 4 stk DN1600 vannkumer
Levering og montering av 9 SF-kummer
Legging av asfalt i veg, ca 1500 m2
Legging av asfalt i fortau to lag, ca 300 m2
Graving av ca ?? m kabelgrøft
Levering og montering av ?? stk veglys med tilhørende kabelanlegg
Legging av ca 480 lm Ø 40 mm trekkerør
Kontraktsarbeidene
Arbeider og leveranser som omfattes av dette konkurransegrunnlaget framgår av generelle tekster, spesifiserende poster og tegninger, jfr. vedlegg, og er utarbeidet av COWI AS.
Spesielle forhold ved byggeplass/entreprise
· VA-anleggene skal tilknyttes eksisterende anlegg i trafikkert areal, både i gangveg langs
Spannavegen og internt i eksisterende boligfelt
· Tilkomst til anlegget er gjennom etablert boligfelt der vegene er smale, uten fortau og med
redusert sikt.
· Området er tett bevokst med barskog, i hovedsak furu, men også lauvskog og einer
Tidsfrist for igangsettelse og ferdigstillelse
Oppstart forutsettes vinter 2020/2021.
Arbeidet kan settes i gang etter avtale når kontrakt er underskrevet og garantierklæring og kopi av
forsikringsbevis er levert byggherren.
Frist for ferdig anlegg: Etter nærmere avtale
Arbeidssted: Arbeidsplassens adresse: Stemmemyr
Anbudsbefaring: En tar sikte på anbudsbefaring: 25.11.20.  kl.13.00
Frammøte: Stemmemyr
Deltilbud: Det er ikke anledning til å levere deltilbud.
Alternative tilbud:Det er ikke anledning til å innlevere alternative tilbud.


Referansenummer:  20/27100