Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Alarm og sikkerhet, Arkitekt i Vestland

Formidlede anbud
 • 19202
  Siste år
 • 4014
  Siste 3 mnd
 • 1326
  Aktive nå
Vestland
Avsluttet

Tilstandsanalyse av byggverk

For videregående skoler skal det utarbeides tilstandsanalyse ihht NS 3424 «Tilstandsanalyse for byggverk» med tilleggsrapport. Se vedlagt liste over skoler.
For nærmere opplysning om bygningsmassen se vedlagt faktaark for hver skole.
Det er svært viktig at tilstandsanalysen med tilleggsrapport gir så eksakte råd som mulig slik at den blir et godt verktøy for utarbeiding av vedlikeholdsplan med budsjett. Den skal også danne grunnlaget for systematisk opprusting av bygningene/anleggene og eventuelle tilpasninger mot brukers behov.
Tilstandsanalysen skal omfatte alle fagkategorier i bygningsdelstabellen, som:
2- Bygning, herunder også brann.
3- VVS instillasjoner
4- Elkraft
5- Tele og automatisering
6- Andre instillasjoner
7- Utendørs
Tilstandsrapporten utarbeides på nivå 2.
Når det gjelder brann skal kun tilstand på eksisterende brannsikring i bygningen kontrolleres. Det skal ikke gjøres en full brannteknisk gjennomgang av bygningsmassen.
Det er laget Miljøkartleggingsrapporter for alle de fleste byggene. Disse vil bli gjort tilgjengelig for de som skal gjennomføre analysene.
Hordaland fylkeskommune har politisk vedtatt en vedlikeholds-strategi som sier at bygningsmas-sen skal være «forsvarlig». Skolene skal ha helseverngodkjenning og tilstandsgraden på byg-ningsmassen skal ikke være dårligere enn 1,0. Dette danner grunnlaget for all vedlikeholdsplan-legging i Hordaland fylkeskommune.
For å få kartlagt byggenes funksjonalitet i forhold til bruken, skal det i tillegg gjennomføres en grovanalyse i samarbeid med brukerrepresentant utnevnt av skolen. Hensikten med denne er å få frem behovet for tiltak/ombygging etc. slik at anleggene blir optimale i forhold til bruken/ skoledrif-ten.
Tiltakene skal listes opp og grovkalkuleres for seg.
Arbeidet med tilstandsanalysen skal utføres i nært samarbeid med driftsleder og områdeleder som har ansvaret for og kjennskapen til bygningsmassen. Se vedlagt liste med kontaktpersoner.
Representant for bruker/skole som har kjennskap til skolens/brukers behov må være med på be-faringer og møter.
I første omgang skal en skole analyseres. Denne analysen skal presenteres for aktuelle personer på Eigedomsavdelinga og gjennomgås grundig av HFK slik at nivå og form blir avklart før man setter i gang med resterende bygningsmasse.
Anbud id:
449705
 • Sted:
  Bergen, Etne Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Voss, Kvam, Samnanger, Bjørnafjorden, Austevoll, Øygarden, Askøy, Vaksdal, Modalen, Osterøy, Alver, Austrheim, Fedje, Masfjorden  Vis alle
 • Registrert:
  Fredag 27. Januar 2017

Lignende oppdrag i Vestland

6 anbud