Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Transport i Rogaland

Formidlede anbud
 • 9601
  Siste år
 • 1672
  Siste 3 mnd
 • 613
  Aktive nå
Rogaland
Avsluttet

Transporttjenester til Kårstø

Denne kontrakt skal dekke transport av personell på Kårstø og er to-delt :
Faste oppdrag
*Skiftbuss: transport av personell til og fra anlegget.
*Site taxi: kjører kontinuerlig faste ruter eller på oppkall inne på anlegget mellom kl. 06:50 og
16:00. Site taxien må ha en størrelse på 16 seter.
Ad hoc oppdrag (eksempler under her)
*ekstra site taxier/busser i perioder hvis behov
*busser som brukes i forbindelse med lagsamlinger og lignende.
Det tas forbehold om endringer i antall ruter, rutetider og kjøremønster. Rutene for skiftbuss endres noe i sommermånedene.
Denne anskaffelsen /avtalen er relatert til en intern forståelse om hvordan tjenesten ønskes dekket under nåværende pandemi situasjon. Det er følgelig noe usikkerhet rundt varighet og omfang. Tjenesten kan følgelig bli redusert eller terminert hvis endringer i denne situasjonen.
Arbeidet skal utføres på Selskapets områder på Kårstø og lokalområdet etter avtalte ruter.
Leverandøren skal ha tilstrekkelig personellkapasitet til ledelse og utførelse av Arbeidet og må kunne omdisponere eller eventuelt mobilisere nødvendig tilleggskapasitet til å kunne utføre et rimelig omfang av tilleggs- og endringsarbeider.
Personellet skal være faglig kvalifisert innen sitt arbeidsområde.
Leverandøren skal ha etablert et sentralt kontaktpunkt (trafikkleder) som skal benyttes for henvendelser fra Selskapet og brukerne vedrørende operasjonelle henvendelser.
Denne anskaffelsen blir en rammeavtale på 4 år. Estimert verdi er opptil 21 MNOK inkludert estimert verdi på opsjonene. Det spesifikke arbeidet, fastsettes i den enkelte Bestillingsordre/PO.
Se vedlegg 5 som viser årlig estimat for kontrakten.
Nærmere informasjon om Equinor ASA finnes på www.equinor.com
Leverandør informasjon finnes her: Suppliers - Key information for suppliers - equinor.com
Opsjoner
Selskapet kan forlenge kontrakten med inntil 3 perioder a 1 år, ved å gi 3 måneders skriftlig forvarsel før implementering av opsjonen.
Antatt verdi av hver opsjon er opptil 3 MNOK.
Anbud id:
737513
 • Sted:
  Eigersund, Stavanger Haugesund, Sandnes , Sokndal, Lund, Bjerkreim, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Kvitsøy, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord  Vis alle
 • Registrert:
  Torsdag 8. Juli 2021

Lignende oppdrag i Rogaland

6 anbud