Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Arkitekt i Viken

Formidlede anbud
 • 0
  Siste år
 • 0
  Siste 3 mnd
 • 0
  Aktive nå
Viken
Avsluttet

Tredjepartskontroll av geologi og geoteknikk for prosjektet Haug-Seut

Oppdraget består i å utføre tredjepartskontroll av geologi og geoteknikk på strekningen Haug-Seut iht. gjeldende lover, forskrifter, regelverk, veiledere og standarder.
Rådgivende ingeniør på parsellen er 2G (COWI og Multiconsult). Byggestart er planlagt i 2022 med ferdigstillelse i 2027.
Prosjektet vil mest sannsynlig ha behov for geoteknisk og ingeniørgeologisk tredjepartskontroll i en lang periode.
Leverandøren må påregne svært store variasjoner i intensiteten på oppdraget, det vil derfor være behov for å oppbemanne og nedbemanne iht. prosjektsbehov.
Det er utført en utredning av områdestabiliteten for dagens situasjon langs trasealternativ 6a/2a. Basert på en vurdering av topografi og grunnforhold, er det på strekningen funnet totalt 24 faresoner.
Det vil foregå en ytterligere utredning av områdestabiliteten i videreplanlegging. Bane NOR vurderer flere traseer.
Tredjepartskontroll geoteknikk:
Tredjepartskontrollene (tredjepartskontroll/uavhengig kvalitetssikring/uavhengig kontroll) for geoteknikk skal gjennomføres i henhold til:
• Teknisk regelverk.
• Eurokode 0 (NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016) og Eurokode 7 (NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016)
• NVEs veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred».
• Plan og bygningsloven (hvis dette blir relevant).
• Eventuelle andre relevante standarder og håndbøker, som eksempelvis håndbok N400 «Bruprosjektering» og håndbok V220 «Geoteknikk i vegbygging».
Tredjepartskontroll ingeniørgeologi:
Tredjepartskontrollene (tredjepartskontroll/uavhengig kvalitetssikring/uavhengig kontroll) for ingeniørgeologi skal gjennomføres i henhold til:
• Teknisk regelverk.
• Eurokode 0 (NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016) og Eurokode 7 (NS-EN 1997- 1:2004+A1:2013+NA:2016)
• Veileder for bruk av eurokode 7 til bergteknisk prosjektering
• Teknisk designbasis for Intercity
• Plan og bygningsloven (hvis dette blir relevant).
• Eventuelle andre relevante standarder og håndbøker, som eksempelvis håndbok N200 Vegbygging, håndbok N500 Vegtunneler, NS 8141:2001, NS 8141-2:2013, NS 8141-3:2014.
I tillegg vil Bane NOR kunne kreve tredjepartskontroll av geoteknikk og ingeniørgeologi ut over det som er nevnt ovenfor.
Prosjekteringsforutsetningene er for tiden under utarbeidelse og vil bli gjort tilgjengelige når de er klare.
For nærmere beskrivelse av leveransen vises det til vedlegg A3 Orientering om prosjektet og D1 Oppdragsbeskrivelse/mengdefortegnelse.
Anbud id:
528100
 • Sted:
  Halden, Moss Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, Marker, Indre Østfold, Skiptvet, Rakkestad, Råde, Våler (Viken), Aurskog-Høland  Vis alle
 • Registrert:
  Onsdag 6. Juni 2018

Lignende oppdrag i Viken

1 anbud