Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Entreprenør, Rørlegger, Snekker, Elektriker, Murer, Riving, Maskinentreprenør, Ventilasjon, Anleggsgartner i Vestfold og Telemark

Formidlede anbud
 • 67950
  Siste år
 • 13068
  Siste 3 mnd
 • 4293
  Aktive nå
Vestfold og Telemark
Avsluttet

Ulefoss gjestebrygge PS

Entreprisen omfatter alle arbeider med sanering av avløpssystemet og vannledninger som vist på vedlagte tegninger, reetablering av berørte veger og etablering av adkomstvei til ny pumpestasjon, komplett leveranse av avløpspumpestasjon, samt etablering av støttemur og oppfylling av området for avløpspumpestasjon og nettstasjon.Ledningstrase og kumplassering fremgår av planene som er utarbeidet. Det er antatt at grøftene vil bestå av løsmassegrøfter. Grøftedybden vil variere mellom 1,5 og 2,5 meter.Arbeidene omfatter i hovedsak:-Ca. 30 m komplette hovedgrøfter med varierende bredde og høyde-Etablering av ny avløpspumpestasjon-Etablering av nettstasjon (levert av Føre AS)-Levering/legging av ca. 25 m spillvannsledninger-Levering/legging av ca. 20 m spillvann pumpeledninger-Levering/legging av ca. 15 m vannledninger-Levering/legging av ca. 15 m trekkerør for VA-ledninger-Levering/legging ac ca. 160 m trekkerør for Føre AS-Levering/legging ac ca. 15 m 5 stk lavspentkabler for Føre AS-Levering/legging ac ca. 60 m høyspentkabel for Føre AS-1 stk. komplette avløpskummer-Demontering/fjerning av eks. avløpspumpestasjon med overbygg-Flytting av eks. kabelskap- Alle arbeider og leveranser vedr. tilknytning til eksisterende kommunale ledninger-Andre arbeider og leveranser som er vist på tilbudstegninger eller beskrevet i tilbudet-Reetablering av eks. veger-Etablering av støttemur og oppfylling av området for avløpspumpestasjon og nettstasjon.-Etablering av ny adkomstveg og parkeringsplass

Anbud id:
800477
 • Sted:
  Nome
 • Registrert:
  Fredag 13. Mai 2022

Lignende oppdrag i Vestfold og Telemark

6 anbud