Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Anleggsgartner, Betong, Elektriker, Entreprenør, Gjerder og Porter, Maskinentreprenør, Murer i Rogaland

Formidlede anbud
 • 0
  Siste år
 • 0
  Siste 3 mnd
 • 0
  Aktive nå
Rogaland
Avsluttet

Utlysning av prosjektet Fv. 44 Bussvei Diagonalen - Gausel stasjon

Det skal bygges nye underganger ved Teglverksbakken og Gauselkneiken, med tilhørende spunt. Det skal også settes opp flere store murer innenfor planområdet.
Det er 2 bussholdeplasser i hver retning.
Prosjektet skal også skifte ut og legge nye vann- og avløpsledninger på store deler av strekningen.Noen av hovedelementene i prosjektet er listet opp under:
- Fv. 44, bygging av to kjørefelt á 3,5 meter, sykkelfelt og fortau på begge sider samt
- 2 midtstilte kjørefelt for busser. Lengde ca. 1 300 m
- Asfalt 39 500 m2
- Kommunale veger, lengde ca. 400 m
- Private adkomstveger, lengde ca. 300 m
- Kulverter 2 stk. (Teglverksbakken, ca. 35 m, Gauselhagen, ca. 30 m)
- Stedstøpt mur av variable høyde, lengde ca. 650 m
- Støyskjerm av variable høyde, lengde ca. 900 m
- Natursteinsmurer av variable høyde, areal ca. 1 350 m2
- VA RFK/Stavanger kommune, lengde ca. 1 700 m
- Omlegging og legging av kabler langs hele Fv. 44
- Rørspunt ca. 800 m2
- Rørvegg ca. 4 000 m2
- Leveranse av betong (B35/B45), ca. 4700m3
Prosjektet skal gjennomføres som en enhetsentreprise med NS 8406 som alminnelige kontraktsvilkår, i tillegg kommer Fylkeskommunens spesielle kontraktsbestemmelser til anvendelse. Byggetid er anslått til ca. 2,5 år.
Prosjektet skal gjennomføres modellbasert, men med supplement av tegninger for å vise detaljer.Mengder og informasjon som blir lagt ut i denne sammenheng kan variere noe ut fra endelig konkurransegrunnlag som legges ut senere. Denne forhåndsmeldingen vil derfor ikke kunne brukes i noen juridisk sammenheng når endelig konkurranse legges ut.
Vedlegg som blir lagt ved denne forhåndsmeldingen er:
- Tegning for kulvert Gauselhagen
- Tegning for kulvert Teglverksbakken
- Tegning over normalprofil bussvei Fv. 44 Diagonalen - Gausel stasjon
- Tegning overbygning Fv. 44 Diagonalen - Gausel stasjon
- Visningsmodell
- Plankart over reguleringsplan Fv. 44 -Området mellom Diagonalen og Gausel stasjon, plan 2344
Anbud id:
636638
 • Sted:
  Eigersund, Stavanger Haugesund, Sandnes , Sokndal, Lund, Bjerkreim, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Kvitsøy, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord  Vis alle
 • Registrert:
  Mandag 6. April 2020

Lignende oppdrag i Rogaland

6 anbud