Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Anleggsgartner, Arkitekt, Elektriker, Entreprenør, Maskinentreprenør i Rogaland

Formidlede anbud
 • 0
  Siste år
 • 0
  Siste 3 mnd
 • 0
  Aktive nå
Rogaland
Avsluttet

VA-anlegg - Postvegen Skudeneshavn

Karmøy kommune skal erstatte eksisterende hovedledninger for vann og avløp i postvegen. Dette innebærer oppdimensjonering av vannledning (denne er valgt til å være PE 355 SDR 11) og separering av avløp fellesledning (innebærer beregning av overvannsledning og spillvannsledning), samt tilhørende kummer. I Tillegg skal stikk til eiendommer skiftes ut av vei og inn på eiendom.  Det skal også etableres ny kabelgrøft for høyspent og lavspent, samt fibergrøfter.
Ledningsanlegget som skal skiftes ut ligger mellom Postvegen 27-71 i tillegg skal det skiftes ut ved krysningene Postvegen/Rekevegen og Postvegen/Nessagadå.
Kabelanlegget som skal etableres strekker seg fra trafo ved Postvegen 25 til Postvegen 81.  Den totale lengden på anleggsområdet blir på ca. 575 meter.
I tillegg til overnevnte arbeider vil Rogaland Fylkeskommune forsterke veibanen på fylkesveg 547 i strekningen krysset Postvegen/Rekevegen og Postvegen/Kirkevegen, sette ned ekstra sandfangkummer, skifte kantstein nordside av vei samt flytte stolper som står for nært til vei.
Området består for det meste av eldre husbyggelse som ligger tett inn mot postvegen samt kombinasjon av forretning og institusjoner. I løpet av seinhøsten 2021 vil det starte opp anleggsarbeid på to tilgrensende tomter langs FV547(nytt sykehjem og Solheimtunet boliger. Vi vil i denne forbindelse inkludere opparbeidelse av kryssløsning, samt kabel og ledningsstikk inn på felles inngangspunkt til disse to områdene, i dette prosjektet. Nye kabler skal legges fra trafo ved Postvegen 71 til Solheimtunet boliger (se vedlegg) I ytterkanten på vann og avløpsanlegget (Postvegen 71) ligger det en ungdomskole som må hensyntas. Dette gjelder spesielt i krysset Postvegen/Nessagadå, hvor innkjøring til ungdomskolen ligger.
Eksisterende spillvannsledning, består i hovedsak av 225mm betongrør. Vannledningen er eldre DN 150 støpejernsledning. Anlegget er gammelt og tilfredsstiller ikke lenger dagens krav til funksjon og tetthet og skal derfor skiftes ut. Den nye hovedledningen skal fungere som eksisterende ledning ved selvfall, og dimensjoneres for eksisterende bebyggelse, fortetting samt framtidig utbygging av området
På hoveddeler av strekningen ligger hovedledningen i eksisterende gangveg lang FV547. Når vi kommer ned mot Rekevegen går ledningsanlegget ut i vei og skifter side ved krysset Postvegen/Selvåg
Anbud id:
754611
 • Sted:
  Karmøy
 • Registrert:
  Søndag 19. September 2021

Lignende oppdrag i Rogaland

6 anbud