Bygge terrasse – trinn for trinn
Rate this post

Bygg terrasse - trinn for trinn

Sommeren er her og det er på tide å gjøre klar terrassen til lange dager ute i solen. For ikke å snakke om den fantastiske grillsesongen. Her får du en oppskrift på hvordan du kan bygge terrasse, eller bare oppgradere din nåværende.

Å bygge terrasse er noe som er et overkommelig prosjekt for de aller fleste. Det kan til og med være ganske gøy! Med noen gode råd på veien, litt fingerferdighet og tid så kommer du langt. Husk å være nøye, slik at du får kvalitet og lang levetid på terrassen!

Bygg terrasse i sommer – husk dette

Før du begynner å bygge din egen terrasse i sommer er det visse ting du må være klar over. Du må nemlig melde inn gjennom en pliktig bygganmeldelse for noen typer terrasser. Om du kan levere et forenklet bygganmeldelse vil avhengig av størrelsen på terrassen og kommunen du bor i.

 

bygg din egen terrasse trinn for trinn

Hovedregelen er som alle andre byggetiltak, at terrasse må ligge minst 4 meter fra nabogrensen. Skal terrassen bygges nærmere enn dette må det foreligge et nabosamtykke. Denne bør du i så fall få skriftlig! En muntlig avtale er i utgangspunktet like bindende, men mye vanskeligere å påvise i ettertid. I tillegg er det viktig at det påses at bygging av terrassen ikke vil øke risikoen for spredning av brann.

Om terrassen har en høyde som overstiger 0,5 meter over terreng og er på en avstand på mindre enn 4 meter fra nabogrensen, ja da er bygging av terrassen søknads- og meldepliktig. Dersom du skal bygge en veranda, balkong eller terrasse med areal på inntil 50 m2 og høyde på maksimalt 3,5 meter over terreng må dette sendes av tiltakshaver som selv står ansvarlig for at tiltaket er i samsvar med plan- og bygningslovens forskrifter. Er det snakk om enda større eller høyere verandaer eller balkonger så må dette senes inn av foretaket som kan godkjennes som ansvarlig søker.

For å unngå å måtte sende søknad bør du derfor holde deg under 0,5 meter over terrenget, og minst 4 meter fra nabogrensen.

Andre ting å huske på

 Videre er det en rekke materiale og verktøy som trengs under byggeprosessen.

 

Verktøy

 • Jordbor
 • Vater
 • Metermål
 • Slegge og hakke
 • Spade
 • Sag (håndsag, kapp- og gjærsag)
 • (Batteri)drill og sirkelsag
terrassebygging
Materiale:
 • dragere
 • bjelkelag
 • terrassebord
 • dekkbord til underkant av terrassen
 • rekkverksstendere
 • materialer til rekkverksspiler
 • topprekke
 • Materiale bør være trykkimpregnert
 • Diverse skruer, bolter og spikere (husk at det er rustbeskytte)
 • Bjelkesko
 • Beslag
Dekningsmål og forbruk

Eksempler på ulike dekningsmål og forbruk (hentet fra Byggern)

 • 95 mm terrassebord – 10,2 lm pr. m2
 • 120 mm terrassebord – 8,1 lm pr m2
 • 145 mm terrassebord – 6,7 lm pr m2
 • Skruer 21×95 mm terrassebord – 51 stk pr m2 (c/c 40)
 • Skruer 28×120 mm terrassebord – 27 stk pr m2 (c/c 60)
 • Skruer 28×145 mm terrassebord – 22 stk. pr m2 (c/c 60)
 • Forbruk 48×148 bjelkelag c/c 60 – 1,7 lm pr. m2
 • Forbruk 48×148 bjelkelag c7c 40 – 2,5 lm pr m2
Deretter bør du tenke gjennom hvilken prisklasse du skal sikte deg inn på og levetid på terrassen.

Fremgangsmåte for å bygge din egen terrasse

Understøtting

 1. Det første du må gjøre er å måle opp arealet du ønsker å bygge en terrasse på, samt begynne å planlegge.
 2. Deretter må du finne ut hvor du skal plassere bærebjelkene. Dette gjør du ved å sette på beslag under terrassedøren, altså fester du et oppleggs punkt på veggen eller mur. Husk å benytte deg at et vater slik at du er sikker på at det blir festet rett. Selve festet bør gjøres med solide skruer eller bolter.
 3. Videre setter du opp et salingsbord. Dette skal væra parallelt og i plan med bærebjelken som nå er festet på veggen. Salingsbordet skal stå utenfor planlagt ytterkant av terrassen (søylerekken). Et salingsbord består av en helt rett planke som er i vater til bærebjelken.
 4. Så legges det en rettholt som går på tvers av terrassearealet og som ligger hvilende på både oppleggspunktet og salingsbordet.

bygg din egen terrasse trinn for trinn

Videre mål, graving og støping

 1. I neste del skal du feste snorer med lodd hengende i enden. Deretter bruker du senteravmerkingene på rettholt og plasserer rettholten slik at det hviler på tilsvarende senteravmerkingene på oppleggs-punktet og salingsbord. Dette gjør at loddet peker mot senteret av der du skal plassere søylen. Nå kan du begynne å bore (bruk et jordbor), eventuelt grave hull til støpesylindrene. Støpesylindrene skal graves ned til en dybde på minst 1,5 meter.

terrassebygging

2. Plasser så støpesylindrene av papp i hullene i bakken. Juster sentreringen av syldindrene i forhold til loddepunktet og kontroller at det er riktig høyde. Deretter fyller du på med grus eller sand rundt. Her er det viktig at støpesylinderen er helt i bunn og at det står loddrett og stødig før betong fylles på.

3. Betongen som skal fylles på støpesylindrene bør være sementmørtel B20 som blandes med vann til riktig konsistens. Når du heller i betongen er det viktig at det kommer helt i bunn og pakkes godt under fyllingen. Deretter kan du senke søyleskoen og armeringsjern ned i betongen.

4. For at søyleskoen skal være i riktig høyde, bør du ha målt opp på forhånd og funnet noen trebiter som kan støtte opp inntil betongen har størknet.

 

Dragere og bjelker

 1. Når betongen har størknet kan du sette på plass dragere i søyleskoene og skru de fast.
 2. Fest så ferdig kappede bjelker til dragene med en liten avstand mellom (senteravstand). Hvor lang denne avstanden er vil variere med terrassebordet. Husk også at bjelkene skal stikke noen mm utenfor den ytterste dragen for å kunne gi feste til rekkverksstendere.
bygg terrasse trinn for trinn

Legg terrassebordene

1. Monter terrassebordet ved å starte enten i forkanten eller ved veggen. I forkanten må du tenke på at dekkbordet skal skjule bjelkene, mens ved veggen må du huske på at det skal monteres med et lite mellomrom til veggen slik at regnvann kan renne bak.

2. Legg resterende av terrassebordet (plankene) oppå. La det gjerne være et mellomrom på 2 til 5mm avhengig av fuktinnholdet. Dette gjør at terrassen holder seg lengre. Treverk er tross alt levende materiale som vil utvide eller krympe avhengig av fuktinnholdet i treverket.

3. Skru fast plankene i bjelkene og dragerne.

4. Renkapp terrassebordet av plankene som stikker utenfor terrassen.

bygg din egen terrasse trinn for trinn
bygg din egen terrasse trinn for trinn

bygg din egen terrasse trinn for trinn

Bygge rekkverk til terrasse

Stendere og rekkverk

 1. Sag til stendere som skal settes opp rundt terrassen. Hvor høyt du ønsker det er opp til deg.
 2. Skjær innhakk i enden av terrassebordene der du skal plassere stendere. Skru fast stenderne fast i annenhver bjelke og annenhver dekkbord med opp til 4 skruer eller bolter slik at stenderne sitter helt stødig. Husk å sjekke at det står rett, så bruk gjerne et vater for å kontrollere.
 3. Deretter kan du montere støttebordet på spikerslagene (dette er den øverste rekken.
 4. Videre monterer du resten av støttebordet.
 5. Til slutt monterer du topprekken, altså rettverket.

Bygge platting

Fremgangsmåten for bygging av platting, eller terrassebord, og terrassen har du ovenfor, men det er likevel en rekke tips å huske på under bygging av plattingen. Platting er også noe annerledes enn terrasse, ettersom plattingen er lagt rett ned på bakken, i motsetning til terrasse som er hevet over bakken. Det vil si at en terrasseplatting er enklere å bygge, ettersom man slipper å tenke på det kompliserte fundamenteringen. En annen fordel med terrasseplatting er at det er søknadsfritt ettersom det ligger under grensen for 0,5 meter over ferdig planert terreng.

Forarbeid

Selv om en terrasseplatting er enklere å bygge enn en terrasse, trenger du fremdeles å gjøre noe forarbeid på bakken der plattingen skal ligge. Det er viktig at bakken er både fast og jevn, samt også ha et fall som får ledet regnvann vekk. Du bør derfor fjerne det øverste laget på 20 til 30 cm, legge ned en fiberduk og fylle på grus. Deretter bruker du en valse som komprimerer grusen. Etter at underlaget er ordnet er det bare å gå frem på tilsvarende måte som beskrevet ovenfor angående terrassebordet for å bygge plattingen.

bygg din egen terrasse trinn for trinn

Terrassebordene

Husk på å ha noen millimeters mellomrom mellom plankene (2- 5mm). Videre er det et godt tips at når du skjøter terrassebordet at man aldri legger to skjøter etter hverandre. Ved å unngå dette vil du få et mye penere resultat. I tillegg bør du passe på å sage så rett som mulig slik at skjøtene kommer tett på hverandre. Når du fester terrrassebordet bør du bruke to skruer på hver bjelke. Videre bør du bore skruen med en vinkel for å unngå skader i treverket.

Terrasserekkverk – Bjelkelagstabell

Denne tabellen gjelder for bjelkelag av konstruksjonvirke med høy stivhet. Tabellen gjelder en egenlast på opp til 0,8 kN/m2, samt maksimalt 3,0 kN/m2 nyttelast.

T1/C18

 

T1/C18 Bjelkeavstand c/c i mm  
Bjelkedimensjon mm x mm300400600
36 x 1482,051,851,70
42 x 1482,151,951,80
48 x 1482,252,051,85
36 x 1982,902,652,35
42 x 1983,052,752,50
48 x 1983,202,902,60
61 x 1983,453,102,80
73 x 1983,653,302,95
36 x 2233,353,052,75
48 x 2233,653,302,95
73 x 2234,153,803,4

 

T2/C24

 

T2/C24Bjelkeavstand c/c i mm  
Bjelkedimensjon mm x mm300400600
36 x 1482,202,001,85
42 x 1482,352,101,90
48 x 1482,452,202,00
36 x 1983,152,852,55
42 x 1983,303,002,70
48 x 1983,453,102,80
61 x 1983,703,353,00
73 x 1983,903,553,20
36 x 2233,603,252,95
48 x 2233,953,603,20
73 x 2234,504,103,65

 

T3/C30

 

T3/C30Bjelkeavstand c/c i mm  
Bjelkedimensjon mm x mm300400600
36 x 1482,302,101,90
42 x 1482,452,202,00
48 x 1482,552,302,10
36 x 1983,252,952,65
42 x 1983,403,102,80
48 x 1983,553,252,90
61 x 1983,853,503,15
73 x 1984,053,703,30
36 x 2233,703,403,05
48 x 2234,053,703,30
73 x 2234,654,253,80

Terrassekalkulator

Du lurer vel sikkert på hvor mye det vil koste deg å bygge en terrasse. Faktorer som påvirker er selvsagt arealet på terrassen, men også type treverk du ønsker.

Mange byggevarehandlere har ulike former for terrassekalkulatorer for å hjelpe deg å finne ut hva en terrasse omtrentlig vil koste deg.

Priseksempel

Ut ifra kalkulatoren til Mónter får vi følgende oppgitt:

 • Rektangel terrasse på 3×6 meter, terrasse med furu, rekkverk på 2 sider + trapp (4 ttrinn) = 18 300,- (inklusivt MVA, men uten frakt).
 • Tilsvarende, men med ask isteden for furu gir en pris på 34 900,-.
 • L-formet terrasse på (3-3-6-6-3-3 meter), platting, ask, glatt, rettverk på to sider (9 meter) = 42 600,- (inkl. MVA, uten frakt)

 

Som du ser har materialvalget altså mye å si for prisen på terrassen.

Valg ved terrasse

Om du nå har bestemt deg for å enten fornye terrassen eller bygge en helt ny terrasse, så har du mange valg å tenke gjennom.

 

Form
 • Rektangel
 • Hestesko
 • Rektangel med en skråside
 • L-form

Hva du velger kommer an på hvor du har utgangsdør til hagen, og derfor hva som praktisk er smart.

 

Lengde
Lengde på terrassen? Her må du tenke på hva du har plass til og hvor mye av hagen du er” villig” til å ofre for en terrasse. I tillegg må du selvsagt huske på 4 meters regelen til nabogrensen.

 

Platting eller terrasse?
Platting eller terrasse? En platting er en markterrasse der terrassegulvet med bjelkelaget er lagt rett på bakken. Terrassegulv har på den andre siden bjelkelag og forskaling. Det vil si at gulvet er løfter opp fra bakken og som regel plassert på støpte betongsøyler.
Materiale
Materiale på terrassebordet:

 • Furu
 • Ask
 • Impregnert
 • Gran
 • Kompositt

En viktig ting å være klar over når det gjelder materiale, er at det ofte er her prisklassene skiller seg. Noen treslag er mye rimeligere enn andre. På den andre siden krever også noen treslag mer vedlikeholdsarbeid, og noen holder i flere år. Spør derfor fagpersoner i butikken hvilket treslag du burde gå for om du er usikker.

I tillegg finnes det trykkimpregnerte terrassegulv – noe som faktisk er Norges mest solgte terrassebord år etter år. Flere tester og laboratorieforsøk viser at disse terrassebordene faktisk er blant de beste.

 

Rekkverk
Ønsker du rekkverk rundt terrassen? Det er slett ikke sikkert at dette er nødvendig, men dersom du skal ha terrassen i nærheten av en skråning eller lignende, vil et rekkverk være nyttig.

Materiale for rekkverk: Treverk

 • Rekkverksprofiler (hvordan rekkverket ser ut):
  • Liggende spiler
  • Stående spiler
  • Kryss spiler
  • Ramme til glass

 

Materiale for rekkverk: Glass og stål

Rekkverksprofil:

 • Stolper og topprekke i stål, med herdet eller laminert sikkerhetsglass.

 

Trapp
Ønsker du trapp? I så fall må du tenke på hvor mange trappetrinn du ønsker, og generelt sett hvor høyt oppe terrassen ligger i forhold til bakken.

Overflatebehandling og vedlikehold

Etter at byggeprosessen er ferdig, er du dessverre ikke helt ferdig riktig enda. Dersom du har valgt trykkimpregnert terrassebord så bør denne overflatebehandles så fort alt er satt opp, samt at det er helt tørt. Overflatebehandling er slik som olje eller beis. Dette er også noe som må gjøres fra tid til annen for å vedlikeholde terrassen. Med tid til annen vil det si en gang årlig, til nød annen hvert år.

 

bygg terrasse trinn for trinn

bygg terrasse trinn for trinn

Lykke til med å bygge terrasse!

Få hjelp av profesjonelle

Strekker ikke tiden til? Husk at du gjennom Anbudstorget kan legge ut anbud og få hjelp av snekkere, malere og elektrikere til ditt prosjekt. Dermed kan du fokusere på hverdagen og heller få hjelp til å visualisere idéene dine.

Legg inn anbud nå

Hvordan bli kvitt bananfluer

Om du nå leser denne artikkelen så har vel bananfluene gått på nervene en gang for mye. Ta det med ro, vi skal fortelle deg alle de smarte triksene så du kan bli kvitt bananfluer en gang for alle!

Les mer

Hvorfor du ikke skal kjøpe svart arbeid

Har du vært fristet til å gjøre oppussingen litt billigere? Er det til tider fristende å bruke svart arbeid? I så fall burde du fortsette å lese – vi tror du kommer til å endre mening.

Les mer