Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Aktiv Rørinspeksjon AS

  • MVA
Omtaler
  • Pris
    0
  • Kvalitet
    0
  • Service
    0
Om Aktiv Rørinspeksjon AS
Oppsamling og behandling av avløpsvann Omfatter drift av ledningsnett og avløpsrensesanlegg, oppsamling og transport av avløpsvann fra husholdninger samt regnvann ved hjelp av kloakknett, oppsamlere, tanker og andre transportmidler, (septikbiler mv.), tømming og rensing av kloakkummer og septiktanker, diverse typer avløpsrenner og -brønner, vedlikehold av kjemiske toaletter, rensing av spillvann ved hjelp av fysiske, kjemiske og biologiske prosesser som fortynning, sikting, filtrering, sedimentering mv., rensing av spillvann med henblikk på å hindre forurensning, f.eks. fra svømmebassenger og industri. Vedlikehold av kloakkledninger og avløpsrør, staking og annen rensing av kloakkledninger og avløpsrør