Anleggsgartner Per Hansen

0

Ingen Omtaler
Anleggsgartneriet, eies og drives av per hansen. vi startet opp i 1979 og hadde da gartneri i kvam i gudbrandsdalen hvor.. Vis mer
Dette kan Anleggsgartner Per Hansen hjelpe deg med
Anleggsgartneriet, eies og drives av Per Hansen. Vi startet opp i 1979 og hadde da Gartneri i Kvam i Gudbrandsdalen hvor vi kommer fra. Bedriften har sesonghjelp og innleide selvstendige handverkere, med bredt kompetansegrunnlag og solid handverk.

Av anlegg i størrelsesorden 2 - 5 mill. de siste 10 årene kan nevnes :
Nordre Tangent Lillehammer
Vegforbindelsen Pressesenteret Storhove og " Veksthuset "
Miljøgate på Dokka

Bedriften har i dag tilholdssted i industrigata Lillehammer, med leide arealer som kun er forbeholdt mellomlagring av materiell til anleggene.

Det satses mest på håndverk med spesialisering på arbeider med Natursteins-murer og utførelser i granitt. Som for eksempel brosteinsbelegging og beslektede arbeider.
Vi utfører belegg i Natursteinsskifer, trapper og murer.
Forblending av murer med naturstein, samt finpussing av murer av betong.
Vi leverer og utfører også belegning i forskjellige slags betongstein FRA FORSKJELLIGE BETONGSTEINS - LEVERANDØRER i de forskjelligste former og farger.

Vi har gjennomført en smakfull miljøgate på Dokka i oppland fylke . I denne prosessen var vi gjennom alt det en anleggsgartner nesten kan tenke seg av utomhusarbeider.