Berg Regnskap As

0

Ingen Omtaler
Våre tjenester berg regnskap er et autorisert regnskapsførerselskap ihht. lov av 01.09.93. dette innebærer bestemte krav.. Vis mer
Dette kan Berg Regnskap As hjelpe deg med
Våre tjenester
Berg Regnskap er et autorisert regnskapsførerselskap ihht. lov av 01.09.93. Dette innebærer bestemte krav til kompetanse og faglig oppdatering. Som kunde er dette en forsikring om at tjenestene holder faglige kvalitetsmål

- Regnskap inkludert offentlige oppgaver og statistikker. Prosjektregnskap.
- Økonomisk rådgivning med skatt og avgift. Nyetablering.
- Budsjettering, budsjettoppfølging og likviditetsstyring.
- Regnskapsanalyse og investeringsanalyse.
- Fakturering med purring og remittering. OCR og direkte remittering.
- Årsregnskap med selvangivelse og ligningspapirer.

Ta kontakt med oss på tlf.nr: 90 77 22 00