Bjugstad Utleie AS

0

Ingen Omtaler
Entrepenørvirksomhet, transport, jord- og skogbruk, utleie av container og renovasjon. Kjøp og salg av entrepenørmateri.. Vis mer

Be om tilbud
Dette kan Bjugstad Utleie AS hjelpe deg med
Entrepenørvirksomhet, transport, jord- og skogbruk, utleie av container og renovasjon. Kjøp og salg av entrepenørmateriell, biler og maskiner, eiendom og byggevarer og eventuelt utleie av dette. Herunder import og eksport av ovennevnte. Og hva herunder står i forbindelse, ved aksjetegning eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender.