BKS VVS AS

0 (Ingen Omtaler)
Omtaler (Ingen Omtaler)
Om oss
BKS er en stor leverandør av tjenester og produkter til skips-, prosess-, kraft- offshore- og havbruksnæringen.

BKS industri ble etablert i 2008 under navnet Bergen Konsulent Service as, og drev i hovedsak med utleie av personell og tjenester mot HVAC og byggenæringen. I 2011 kom det inn flere eiere, og det ble da en større satsing mot industri.

Vi er etablert med hovedkontor på Sunde i Kvinnherad kommune, og med avdelingskontor i Bergen. Selskapet har produksjonslokaler på Sunde i Kvinnherad kommune og i Bergen.

Vårt mål er å være en foretrukken og konkurransedyktig leverandør og samarbeidspartner til maritim, offshore og landbasert industri i Norge. Vi tar på oss alt fra de enkle oppdrag til mer komplekse totalleveranser.

BKS AS er delt opp i fire avdelinger som hver er eget foretak, hhv. «Industri», «Service», «Montering» og «VVS & Ventilasjon». Alle er samlet under BKS holding AS som har felles funksjoner innenfor personal, økonomi og lønn. BKS industri har adresse og produksjons- lokaler på Sunde i Kvinnherad kommune, mens BKS VVS & Ventilasjon er lokalisert på Laksevåg industrihus i Bergen.

BKS AS har totalt 140 ansatte, av disse er 16 prosjekt- og arbeidsledere og 3 ingeniører. Vi leverer ingeniørtjenester i form av prosjektering, beregninger og konstruksjoner. Hele 75 prosent av våre ansatte er fag-utdannet og har minst ett fagbrev.

Vi har 18 personer med offshoreerfaring og nødvendige kurs.

BKS AS har et etablert og velfungerende KS-HMS system, og utfører regelmessig revisjon, sertifisering og opplæring av personell. Vi jobber etter norske normer og prosedyrer og leverer nødvendig dokumentasjon på alle våre installasjoner.

BKS industri AS innehar nødvendige sertifiseringer og kvalifiseringer til å kunne utføre arbeid og installasjoner innen de fleste segment.