Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape
Om Byggtakst Nord AS

Byggtakst Nord AS er et rådgivende ingeniørfirma etablert i 1997 med hovedkontor i Tromsø og avdelingskontor på Finnsnes. Vi utfører alle typer tjenester innenfor fast eiendom.

Byggtakst Nord AS skal fremstå som en uavhengig og faglig rådgiver. Våre oppdragsgivere skal være godt tilfreds med det vi leverer. Dette gjelder gjennomføring, faglig innhold, leveringstid og kostnader.

VÅRE ARBEIDSOMRÅDER:
Verditaksering og forhåndstakster av boliger, leiligheter og tomter
Verditaksering av næringseiendommer og landbrukseiendommer
Tilstandsrapporter og vedlikeholdsrapporter
Feil- og avviksrapport i reklamasjonssaker
Arealmåling og arealkontroll
Byggelånskontroll
Skadetaksering inkl. naturskade på bygning og eiendom
Skadetaksering, forsikringsskader på eiendom
Skadeskjønn på bygning og eiendom
Sprengning-/rystelser. Forhåndsfilming av bygg og vurdering av
rystelsesskader
Byggesøknad og byggekontroll for nybygg
Uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet
Tetthetskontroll med BlowerDoor
Termografering med varmesøkende kamera for påvisning
av uønskede luftlekkasjer, varmeanlegg, isolasjon og stenderverk
Prosjektledelse og byggeledelse
SHA planer- utarbeidelse av planer før tilbud-/anbud
HMS koordinator KU ansvar for bygg under oppføring
Tilbud-anbud og konkurranse ved offentlige anskaffelse
Overlevering og garantibefaring på nybygg og brukte bygg
Muggmålinger og måling av inneklima
Fukt og temperaturmåling i luft, tre og betong
Teknisk Due diligence
Sakkyndig vitne og meddommer i eiendomssaker

Omtaler
  • Pris
    0
  • Kvalitet
    0
  • Service
    0