Dalheim/Rasmussen Advokatfirma ANS

0

Ingen Omtaler
Juridisk tjenesteyting Omfatter representasjon av den ene parts interesser overfor den annen part i saker, som eventuelt.. Vis mer
Dette kan Dalheim/Rasmussen Advokatfirma ANS hjelpe deg med
Juridisk tjenesteyting Omfatter representasjon av den ene parts interesser overfor den annen part i saker, som eventuelt er innbrakt for domstoler eller andre rettslige instanser. Denne virksomhet utøves av eller under tilsyn av advokater som rådgivning og representasjon i sivile saker, straffesaker og arbeidskonflikter, generell juridisk rådgivning, utferdigelse av juridiske dokumenter: stiftelsesoverenskomster, interessentskapskontrakter og lignende dokumenter i forbindelse med stiftelse av selskaper, patenter og opphavsrett, utferdigelse av skjøter, testamenter, båndleggelsesdokumenter mv. og annen virksomhet som utøves av notarius publicus, fogder, voldgiftsdommere, oppmenn mv.