Edland Maskin AS

0 (Ingen Omtaler)
Omtaler (Ingen Omtaler)
Om oss
Hei!

Vi er spesialister på utgraving av hustomter og industribygg på Sandnes og Jæren.
Samtidig drenerer vi gamle hus, legger VA-grøfter (kloakk) og river gamle bygninger som har gjort sitt.

Vi har tyngden som trengs, med erfaring og sentralgodkjenning.

Vi står på, og gir oss ikke før vi når korrekt dybde. Derfor er vi stolte av å si at vi løser dine underjordiske utfordringer


Ta kontakt for en hyggelig samtale på 926 57 876, eller post@edlandmaskin.no


Hilsen Steinar