Finarbeid AS

0

Ingen Omtaler
Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak Omfatter aktiviteter i forbindelse med produksjon av originale lydinnspi.. Vis mer

Be om tilbud
Dette kan Finarbeid AS hjelpe deg med
Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak Omfatter aktiviteter i forbindelse med produksjon av originale lydinnspillinger, f.eks. bånd, CD-er, utgivelse, markedsføring og distribusjon av lydopptak til engroshandel, butikkhandel eller direkte til offentligheten. Disse aktivitetene kan ev. være et ledd i produksjonen av originalinnspillinger i samme enhet. Hvis ikke, skal den enheten som utfører disse aktivitetene, innhente reproduksjons- eller distribusjonsrettighetene til originalinnspillingene.