Grunnarbeid Entreprenør AS

0 (Ingen Omtaler)
Omtaler (Ingen Omtaler)
Om oss
Grunnarbeid Entreprenør AS ble stiftet i februar 2012 av tidligere ledende ansatte i Grunnarbeid AS, et firma som var en av de største Bygg – og Anleggsentreprenørene i midt Norge inntil bedriften opphørte i januar 2012.

Vårt hovedkontor er i Peder Myhres veg 2 på Ranheim og vårt markedsområde er primært i Sør – Trøndelag. Firmaet har 30 faste ansatte.

Faglig leder Per Kristian Alstad (f. 1945) er tidligere gründer, daglig leder og faglig leder i Grunnarbeid AS og har mer enn 40 års erfaring fra bransjen. Han har innehatt styreverv i Maskinentreprenørenes forbund (MEF) og har også vært engasjert i Håndtverkerforeningen i Trondheim og også der innehatt styreverv i en årrekke.

Per Kristian Alstad er utdannet ingeniør og var avdelingsleder for VA - avdelingen i AS Anlegg, tidligere Byggteknikk AS før etableringen av Grunnarbeid AS i 1986. Han er nå Faglig leder i Grunnarbeid Entreprenør AS.

Daglig leder Karstein Singstad (f. 1959) var i 25 år driftsleder, anleggsleder og prosjektleder i Grunnarbeid AS med ansvar for en rekke større og mindre Bygge – og Anleggsprosjekter. Han har gjennom sin lange erfaringsbakgrunn opparbeidet solid kompetanse innen mange type prosjekter, med spesiell vekt på Veg, Vann og Avløp.Karstein Singstad er nå daglig leder i Grunnarbeid Entreprenør AS.

Grunnarbeid Entreprenør AS kan vise til en rekke godt gjennomførte prosjekter i regi av firmaet. Våre dyktige fagfolk har stor grad av tverrfaglighet og erfaring fra svært mange allsidige prosjekter.