GTI Karmøy AS

0 (Ingen Omtaler)
Omtaler (Ingen Omtaler)
Om oss
GTI Karmøy as leverer entreprenør / vaktmester tjenester.

Eiendommen forfaller over tid og vil kreve vedlikehold og oppgradering.

GTI kan levere vedlikeholdsfrie løsninger, slik at ute området fremstår representativt.

Et fint og velstelt ute område vil kunne øke trivsel og ikke minst verdien på eiendommen.
GTI utfører gravearbeid, drenering rundt hus, klargjøring for asfaltering, legging av kantstein å belegningstein, grave og klargjøre for fundamenter til mur og påbygg å mye mere.
Vi har sentralgodkjenning.

se GTI karmøy as sin facebook side for mer info.