Idland Consulting AS

0 (Ingen Omtaler)
Omtaler (Ingen Omtaler)
Om oss
Idland Consulting AS er en seriøs aktør med lang erfaring i det norske nedstrøms gassmarkedet. Vi tilbyr våre kunder fleksible løsninger til konkuransedyktige priser. Vi tilbyr våre konsultasjonstjenester til både private og bedrifter. Vår styrke ligger i vår fleksibilitet og det at kunden alltid står i fokus! Vi er nasjonale med bred kompetanse innen gass. Våre kunder befinner seg over hele landet.

Prosjektering / Faglig leder
Konsulentbistand i tverrfaglige prosjektgrupper
Risikovurdering / Analyse
Konverteringsanalyser
Utarbeidelse anleggsdokumentasjon for eldre anlegg
Rørberegninger
Service gassanlegg
Installasjon
Sveising PE - Gass / Vann
Trykkprøving av distribusjonsnett
3-part (uavhengig) kontroll av alle typer gassanlegg
Korrosjonsbeskyttelse av LPG tanker

Følg oss på Facebook:

https://www.facebook.com/idlandconsulting/