Incube AS

0

Ingen Omtaler
Arkitektur INCUBE er et arkitektkontor med en visjon om å skape inspirerende og velfungerende bygg der mennesker, bygg o.. Vis mer

Be om tilbud
Dette kan Incube AS hjelpe deg med
Arkitektur
INCUBE er et arkitektkontor med en visjon om å skape inspirerende og velfungerende bygg der mennesker, bygg og miljø fungerer i et harmonisk samspill. Vi vil få til god formgivning gjennom kreative og strukturerte prosesser og positive medmenneskelige interaksjoner. Siden oppstart i 2013, har kontoret jobbet med et bredt nedslagsfelt. Det har ledet til spennende prosjekter innen undervisningsbygg, boliger, infrastruktur- og næringsbygg. Vi har et stort internasjonalt nettverk. Med stor kompetanse innen alternativ energi og miljø kombinerer vi arkitektur og materialbruk på nye måter for å være et kontor som ligger i forkant av samfunnsutviklingen. Parallelt med design av bygninger jobber vi med utvikling av konsepter og produkter til byggebransjen. Når disse er tilstrekkelig modnet kan de inkorporeres i våre arkitekturprosjekter.


Innovasjon
En av bærebjelkene siden oppstarten av INCUBE er vår satsning på innovasjon. Vi har utviklet en modell for nyskapning som er basert på tverrfaglige samarbeid. Det har høstet resultater gjennom en rekke innovasjoner med internasjonal oppmerksomhet. Vårt kontor har en helt unik kompetanse innen materialteknologi og fornybar energi. Dette gir oss muligheter til å skape arkitektur som bryter ned tradisjonelle barrierer.  Med et lederteam som har publisert over 70 patenter, samt kommersialisert og solgt en rekke produkter og selskaper, har vi erfaring med hvordan innovasjoner skal utvikles fra en ide og helt fram til konkurransedyktige produkter. Vi har veldig gode erfaringer med å jobbe sammen med virkemiddelapparater som Enova, Innovasjon Norge og investormiljøer slik at nytenkning innenfor produkter og arkitektur kan finansieres og realiseres.