Kasper Oliver Andersen

0 (Ingen Omtaler)
Omtaler (Ingen Omtaler)
Om oss
Maskindrift: vedlikehold (brøyting, skraping, etc.),  masse-transport (jord, stein, grus etc.), leiekjøring innen landbruk. 

 Midtbu Maskindrift