Linje Arkitektur AS

0

Ingen Omtaler
Linje arkitektur as ble etablert 1. november 2012 etter fusjon mellom cfk arkitekter as og linje arkitekter as. firmaet .. Vis mer
Dette kan Linje Arkitektur AS hjelpe deg med
Linje Arkitektur AS ble etablert 1. november 2012 etter fusjon mellom CFK arkitekter as og Linje arkitekter as. Firmaet består i dag av 7 ansatte med meget allsidig erfaring innen vårt fagfelt.
Linje Arkitektur sikter mot å skape moderne arkitektur i pakt med dagens miljøkrav i videste forstand.
Grundige analyser av program, tomt og økonomiske forutsetninger for hvert prosjekt ligger til grunn for den arkitektoniske utformingen. Linje Arkitektur vil angripe enhver oppgave, liten som stor, med samme entusiastiske tilnærming – å finne det beste arkitektoniske potensialet til de gitte forutsetningene. Som del av denne holdningen er at våre løsninger skal gi bærekraftige prosjekter.
Linje Arkitektur har en allsidig praksis. Våre kompetanseområder er: mulighetsstudier/tomtevurderinger, detaljregulering, boliger, omsorgsboliger / sykehjem, kollektivknutepunkt/stasjoner, utstillingsarkitektur, rehabilitering og frednings- og bevaringsprosjekter.