Maritastiftelsen

0

Ingen Omtaler
Marita Drift er en underleverandør til byggebransjen spesialisert innen riving. Her ansetter vi mennesker som er ferdig .. Vis mer

Be om tilbud
Dette kan Maritastiftelsen hjelpe deg med
Marita Drift er en underleverandør til byggebransjen spesialisert innen riving. Her ansetter vi mennesker som er ferdig med arbeidstrening og som ønsker en karriere innen byggebrasnjen. De ansatte bor blant annet på vår avdeling på Elstangen, og Drift jobber ut mot entreprenører og tilbyr tjenester innen riving, sjauing, manuell skogshogst og flytting. Vi er blant de beste i bransjen på HMS. Avdelingen har 4 ansatte, og kundekretsen er voksende og stabil. Spesielt samarbeidet med Hande Bygg, Selvaag Eiendom AS og Seiershus har vært viktig for Marita Drift. Avdelingsleder for Marita Drift er Stig Morten Seierstad.