Morona Arkitekt-Studio

0

Ingen Omtaler
Morona arkitekt-studio er opprettet i 2011 av åse hovda flindall ut fra tanken om å skape arkitektur som søker etter, re.. Vis mer

Be om tilbud
Dette kan Morona Arkitekt-Studio hjelpe deg med
Morona Arkitekt-studio er opprettet i 2011 av Åse Hovda Flindall ut fra tanken om å skape arkitektur som søker etter, respekterer og er tro mot de store hovedlinjene og karakteren på stedet. Ut fra dette vil en kunne oppnå en dypere forståelse og opplevelse av tid, rom, lys og materiale.
En vil da ha et utgangspunkt som kan finne nye løsninger og formsvar som kan tilpasses den enkeltes stil, ønsker og drømmer.

Master in Architecture BAS (Bergen Architect School) 2004-2009.

Tidligere ansatt ved Espen Aursand Arkitektkontor A/S

1*pris i internasjonal konkurranse /Concrete design /Implicit performance 2008.

PROSJEKT
Espen Aursand Arkitektkontor A/S:
- Vemundvik kirke /Nord Trøndelag. Restaurering.
- Melkevarden og Fossen barne-og ungdomsskole /Vadsø komune – Skisseprosjekt.
- Omgjøring og tilbygg Ibestad barne og ungdomsskole /Ibestad kommune – Forprosjekt.
- Snåsa helsesenter / Snåsa kommune – Forprosjekt.
- Sulitjelma skole/ Fauske kommune – Uteområde.
- Kvam skole/ Steinkjer kommune – Uteområde.
- Omgjøring og tilbygg med universal utforming / Husbanken Trondheim – Privatboliger.
- Bolighus Rørvik – Omgjøring og tilbygg/Vikna kommune.

Morona Arkitekt-studio utvalg:
-Tilbygg og garasje - Bergen 2014
- skisseprosjekt bolig- Bergen 2014
- Tilbygg rekkehus - Bergen 2014
- Fasadeendring og innredning 2014-2015
- tilbygg bolig - Bergen 2015
- anneks og garasje - Bergen 2015
- Ominnredning loft omgjort til bruksareal med altan
- Tilbygg bolig 2016 - Bergen
- Ny garasje Bergen 2015-2016
- Nytt tun 2014-2016 - Tysvær kommune