Norva24 Ringerike Septikservice

0 (Ingen Omtaler)
Omtaler (Ingen Omtaler)
Om oss
Ringerike Septikservice ble etablert i 1961, og startet opp med septiktømming med selvbygde tankbiler. Mye har skjedd siden den gang og vi leverer i dag tjenester over hele Østlandet. Miljøaspektet er en sentral del av vårt virke, og vi strekker oss langt for å bidra positivt i miljøkampen.

Ringerike Septikservice har kontorer på Kilemoen utenfor Hønefoss, på Hadeland og i Drammen. I 2016 styrket vi vårt tjenestespekter ytterligere, når vi inngikk et samarbeid med Vann og Rørservice. Kaare Aaby etablerte Vann og Rørservice i 1996, og har gjennom kvalitativt godt arbeid over tid, etablert en sterk posisjon i VA-miljøet i Norge.

Vår lokale tilstedeværelse er viktig for å kunne yte den beste service ovenfor alle våre kunder. Samtidig er vi stolte over å ha blitt en del av Norva24 – som gjør at vi kan tilby våre kunder enda flere tjenester og enda bedre service.

Har du akutt behov utenfor ordinær kontortid – ikke nøl med å ringe vår vakttelefon!
Vi er tilgjengelig 24/7 – 365 dager i året!

Du kan stole på oss – vi hjelper alltid!