Nytt Rør AS

1.7

1.7

1 Omtale
Nytt Rør AS ble etablert i 2008 av Mortens Rørinspeksjon og ØPD Solutions. To lokale selskaper med lang erfaring innen a.. Vis mer

Be om tilbud
Dette kan Nytt Rør AS hjelpe deg med
Nytt Rør AS ble etablert i 2008 av Mortens Rørinspeksjon og ØPD Solutions. To lokale selskaper med lang erfaring innen arbeid med alle typer rør på land og under vann.
Nytt Rør ble medlem av Rørfornying Norge fra etableringen på bakrunn av eiernes erfaring og renomè.
I forbindelse med etableringen av et nytt selskap kjøpte Nytt Rør Veolia Miljø sin avdeling innen rørinspeksjon og overtok samtidig to rørinspeksjons biler med operatører som tilsammen hadde over 15 års erfaring innen inspeksjon av ledningsnett.
Selskapene omfattes av rengjøring, kontroll, utbedring og produksjon av rør. Nytt Rør kjøpte i 2011 Mortens Rørinspeksjon AS.
ØPD Solutions solgte Nytt Rør til Nytt Rør Holding i 2014.
Nytt Rør Holding holder idag Mortens Rørinspeksjon AS og Nytt Rør AS.
VISJON
Nytt Rør AS har som visjon og etablere seg som en ledende aktør innen rørfornying og inspeksjon av alle typer rør.