Plan og Byggesakskonsulent

0

Ingen Omtaler
Plan og bygningskonsulent kan utføre oppgaver innenfor følgende fagfelt: ansvarlig søker for prosjekter i tiltaksklasse.. Vis mer

Be om tilbud
Dette kan Plan og Byggesakskonsulent hjelpe deg med
Plan og bygningskonsulent kan utføre oppgaver innenfor følgende fagfelt:

Ansvarlig søker for prosjekter i tiltaksklasse 1

ROS analyser knyttet til reguleringsplaner og kommuneplaner

Utarbeiding av beredskapsplaner

Søknad om dispensasjoner for tiltak etter Plan og bygningsloven i forhold til kommuneplan eller reguleringsplan.

Klage på vedtak etter Plan og bygningsloven.

Prosessstyring i saker etter Plan og bygningsloven.

Firmaet besitter kompetanse i form av lang erfaring med planarbeid i kommune.