Sivilarkitekt Gunnar Dale AS

0

Ingen Omtaler
Sivilarkitekt gunnar dale har 31 års sammenhengende erfaring i prosjektering og prosjekteringsledelse. i alle større pro.. Vis mer
Dette kan Sivilarkitekt Gunnar Dale AS hjelpe deg med
Sivilarkitekt Gunnar Dale har 31 års sammenhengende erfaring i prosjektering og prosjekteringsledelse. I alle større prosjekter han har deltatt i, har han hatt rollen som prosjekteringsgruppeleder. Dale har 12 års erfaring i å arbeide alene med prosjekter fra A til Å. Han har i tillegg 19 års erfaring i å arbeide i team; som regel hele prosjektet gjennom her også. Dette har gitt han solid kompetanse i prosjektering og gjennomføring av alle typer bygg, for private og offentlige tiltakshavere. Dale leverer håndtegnede skisser. Arbeidstegninger lages digitalt i AutoCAD LT 2008. Han har et etablert samarbeid med CadPartner AS om 3D-tegninger. Kunden velger mellom fastpris og timehonorar. Fremdriftsplaner og frister avtales på forhånd, og disse har Dale ry på seg for å overholde.