Sivilarkitekt Jon Eirik Fjørtoft

0

Ingen Omtaler
Utfører arkitekttjenester: - se firmaets nettside - alle typer bygg - private og offentlige bygg i tiltaksklasse 1 og 2.. Vis mer

Be om tilbud
Dette kan Sivilarkitekt Jon Eirik Fjørtoft hjelpe deg med
Utfører arkitekttjenester:
- se firmaets nettside -

Alle typer bygg - private og offentlige bygg i tiltaksklasse 1 og 2 - nybygg, til- og påbygg.
Søknad om byggetiltak.
Areal- kommune-, og reguleringsplan.
Vegplan.
Utredninger og analyser - arealplan, bolig-. by-, og tettstedsutvikling.
Arealressurser, landskap og topografi.

Mål for arkitektur:
Kreative løsninger, god og funksjonell design, terreng og landskapstilpasning.