Snekker og Tømrer Service AS

0 (Ingen Omtaler)
Omtaler (Ingen Omtaler)
Om oss
Snekker og Tømrer Service AS er en byggefirma som tilbyr tjenester innenfor nybygg, rehabilitering, oppussing, påbygg og tilbygg.
Vi er spesialister på teknisk tegning, visualisering, bygg, rehabilitering og oppussing av bad.

Snekker og Tømrer Service As startet opp i 2007, så når feirer vi 10-årsjubileum. I 2004 ble vi et akskjeselskap. Noe av det vi setter vår stolthet i er å holde kunden vår oppdatert på prosjektets framgang.


Vi legger høy vekt på kompetanse og kvalitet, samtidig som vi alltid er tilgjengelig og imøtekommende for kundens krav og ønsker. Det er dette som gjør at vi har fornøyde kunder som bruker oss gang etter gang.

I tillegg til dette følger vi med på kostnadseffektivitet. Det er mye penger å spare på å inngå en rammeavtaler. Ikke bare fordi dere får rabatter, men våre folk vil kjenne deres eiendommer og vil være i stand til å utføre jobben raskere og mer effektivt.

Vi er en liten entreprenør og er veldig fleksibel å som setter store mål med hensyn til samarbeide, budsjettrammer og fleksibilitet.

Trygghet, tillit og erfaren medarbeider er avgjørende faktorer i et prosjektsamarbeide. Vi vet å sette disse verdiene i fokus, noe som har resultert i gode og effektive prosjekter, både store og små.

Vi er for din tjeneste!!!Snekker og Tømrer Service As is a construction company that offers service in constructing new buildings,
rehabilitation, renovations, extensions and annexes.
We specialize in technical drawing, designing, visualising, building, rehabilitating or renovating of bathrooms.

Snekker og Tømrer started up in 2007, so this year we celebrate the 10th anniversary. In 2013 we became an stock-based company (abbreviated AS). Something that we genuinely take pride in, is keeping our customer updated on the progress of the project.

We place high emphasis on competence and quality while, at the same time, we are always
accessible and accommodate to the customer´s requirements and wishes. This is
what makes us happy customers who use our services time after time.

Moreover we pay attention to the cost-effectiveness. There is a lot of money to save on entering into a framework agreement. Not only because you get discounts, but also our people will know your properties and will be able to do the job faster and more efficiently.

We are a small entrepreneur and we are very flexible, setting great goals in the terms of cooperation, budget frameworks and flexibility.

Security, trust and experienced staff are crucial factors in a project partnership. We know how to focus on these values, what has resulted in good and effective projects, both large and small.


We are at your service !!!