Stav Arkitekter AS

0 (Ingen Omtaler)
Omtaler (Ingen Omtaler)
Om oss
Stav Arkitekter AS ble etablert i sin nåværende form i 1996. Vi er et arkitektkontor med engasjerte og dedikerte ansatte. Vi påtar oss ulike oppdrag, særlig innenfor boligprosjektering og regulering.

Stav Arkitekter er en mulighetsarena for videreforedling av gode idéer. Vi henter vår inspirasjon fra våre verdier og naturens stedbundne forutsetninger.

En stav er en strek hentet fra naturen, og er en bruksgjenstand som i generasjoner har blitt brukt som et redskap og som en trofast følgesvenn på utallige vandringer gjennom livets rom.

Staven er en brikke i en tradisjonell nordisk byggeteknikk som vi ønsker å videreføre i en nyskapende form med en fremtidsrettet og bærekraftig arkitektonisk strek. Vi ønsker at vårt firma skal være et redskap for å gjennomføre vår visjon om å skape levende rom for mennesker.