Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape
Om Takst Partner Vest AS
Takst Partner Vest består av fire erfarne takstmenn: Stig Opheim, Kjell Erik Bjorheim, Atle Skogstrand og Erik Johannesen.Vårt naturlige markedsområde er Bergen, Rogaland samt kommunene rundt, men gjelder det større takseringsoppdrag og næringstaksering, påtar vi oss oppdrag også ellers i landet.Kundene våre er privatpersoner, eiendomsmeglere, banker, forsikringsselskaper og bedrifter.Vi utfører taksering og tilstandsrapporter på eneboliger, rekkehus, leiligheter, fritidsboliger, tomter og næringsbygg. ØVRIGE OPPDRAGTilstands- og reklamasjonsrapporterMange av oppdragene våre gjelder vurderinger og verdiberegninger av fast eiendom og vurdering av feil og mangler ved eiendomsoverdragelser, håndverksarbeid, etc. Vi utfører blant annet oppdrag for rettsvesenet.TILSTANDSRAPPORT: En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Rapporten utarbeides etter en grundig befaring av boligen, med henblikk på den tekniske tilstanden. Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og/eller normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. En tilstandsrapport kan omfatte deler av eller hele bygningen.REKLAMASJONSRAPPORT. Dette er i prinsippet en tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte. Vi vurderer de reklamerte forholdene på stedet sammen med den saksdokumentasjon som er tilgjengelig. Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i forholdet.
Omtaler
  • Pris
    0
  • Kvalitet
    0
  • Service
    0